The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 20 augustus 2009

DuPont stroomlijnt organisatie en benoemt nieuw leiding

DuPont CEO Ellen Kullman heeft een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe leiding voor het concern aangekondigd. De nieuwe leiding treedt per 1 oktober aan. Doel: een sterkere, snellere en alertere wereldwijde speler zijn wanneer de economie zich herstelt.

De nu nog 23 bedrijfsonderdelen worden samengevoegd in 14 onderdelen, met een duidelijke verantwoordelijkheid voor winst en verlies en cashmanagement en een directe rapportagelijn naar het senior leadership team van de onderneming. Het stroomlijnen van de 14 bedrijfsonderdelen moet het besluitvormingsproces dichter bij de klant brengen door middel van meer verantwoordelijkheden op regionaal niveau. Naast de nauwere contacten met de klant wil het bedrijf met zijn marktgerichte wetenschap duurzame groei en een stijging van de omzet en de winst stimuleren. Door de nieuwe organisatiestructuur vervallen de vijf group vice president posities en de huidige ondersteunende structuur met betrekking tot de platformen waartoe de bedrijfsonderdelen van DuPont behoren.

DuPont richt haar innovaties op vier trends die zich aftekenen:

voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel

beschermen van mensen en milieu

verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

benutten van de groeimogelijkheden van opkomende markten.

Daarnaast stemt DuPont haar activiteiten nog beter af op klanten en markten; wetenschappelijke innovatie op basis van marktbehoeften stimuleren; zorgen voor meer transparantie en verantwoordelijkheid voor resultaten door middel van een vereenvoudigde organisatie; en het bedrijf blijft zich sterk focussen op productiviteit. Ter ondersteuning van deze vernieuwde aanpak, maakte het bedrijf ook verschillende leidinggevende benoemingen bekend.

"De leidersrol van DuPont in marktgedreven wetenschap plaatst het bedrijf in een unieke positie om de vier wereldwijde trends die de komende tientallen jaren zullen domineren, te benutten. De maatregelen die we nemen, verschaffen onze organisatie de focus en reactiesnelheid die nodig zijn om duurzame oplossingen te bieden voor de behoeften die die trends met zich meebrengen," zei Kullman.

"De mensen van DuPont hebben de buitengewoon moeilijke economische situatie van het afgelopen jaar met succes het hoofd geboden en hebben ruimschoots voldaan aan de verwachtingen voor de eerste helft van 2009," voegde Kullman daaraan toe. "Wanneer de economie zich herstelt, zal DuPont een sterkere, snellere en alertere wereldwijde concurrent zijn. We zullen dit bereiken door meer verantwoordelijkheid in combinatie met nauwere contacten met onze klanten en regio’s, transparantere informatie over onze voortgang en resultaten, stroomlijning van onze organisatie en een sterke focus op productiviteit."

Leidinggevende benoemingen:

Per 1 oktober zijn onderstaande senior leaders en benoemingen een onderdeel van de aanpassing van de organisatie:

-- Thomas M. Connelly, Jr., executive vice president and chief innovation officer, wordt verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen Applied BioSciences, Nutrition & Health, Performance Polymers en Packaging & Industrial Polymers. Hij blijft leiding geven aan wetenschap en technologie en de geografische regio’s buiten de Verenigde Staten. Daarnaast zal Connelly leiding geven aan de integratie van de inkoop-, logistiek- en productieafdelingen om productiviteitsverbeteringen te benutten die mogelijk voortkomen uit end-to-end procesverbeteringen.

-- James C. Borel, group vice president – DuPont Agriculture, wordt benoemd tot executive vice president. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de Pioneer Hi-Bred en Crop Protection businesses van de onderneming. Borel zal zijn aandacht vooral richten op versterking en groei van het landbouwsegment binnen de onderneming.

-- Mark P. Vergnano, group vice president – DuPont Safety & Protection, wordt benoemd tot executive vice president. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsonderdelen Building Innovations, Protection Technologies, Safety Resources, Electronics & Communications, Chemical Solutions, Fluoroproducts en Titanium Technologies. Hij zal ook leiding geven aan de duurzaamheids-, veiligheids-, communicatie- en sales & marketing teams binnen de onderneming.

-- Jeffrey L. Keefer, executive vice president and chief financial officer (CFO), krijgt een nieuwe rol waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor het bedrijfsonderdeel Performance Coatings, het ontwikkelingsproces voor de bedrijfsstrategie en alle activiteiten in het kader van kosten- en werkkapitaalproductiviteit. Hij blijft tot 31 oktober aan als CFO om een soepele overgang naar de nieuwe CFO te garanderen.

-- Nicholas C. Fanandakis, group vice president – Applied BioSciences, zal 1 september beginnen met de overgang naar CFO om die rol officieel per 1 november te vervullen. Tijdens zijn 30-jarige loopbaan bij DuPont heeft Fanandakis verschillende leidinggevende functies in financiële en productieafdelingen vervuld.

-- Richard R. Goodmanson, chief operating officer, gaat volgens plan op 30 september met pensioen.

-- Jeffrey A. Coe, senior vice president – Sourcing & Logistics, wordt per 1 september benoemd tot senior vice president – Integrated Operations & Engineering. Hij volgt Mathieu Vrijsen op, die ook met pensioen gaat.

Het bedrijf maakte bekend dat per 1 oktober onderstaande presidents leiding zullen geven aan de 14 bedrijfsonderdelen: