The miracles of science™

Kies een Sector


persbericht

Dordrecht, 4 november 2009

DuPont ontvouwt groeiplannen voor 2010 en volgende jaren

DuPont verwacht een groei van de winst per aandeel te kunnen bereiken van gemiddeld 20 procent in de jaren 2009 - 2012 bij een gemiddelde omzetgroei van 10 procent per jaar in de periode 2009 - 2012. Het bedrijf zei dat de verwachting is dat de winst in 2010 zal groeien naar $ 2,10 tot $ 2,40 per aandeel, ondanks een verwachte daling van farmaceutische royalty’s omdat een aantal patenten in 2010 komt te vervallen. DuPont heeft ook de winstverwachting voor het hele jaar 2009 opnieuw bevestigd: $ 1,95 tot $ 2,05 per aandeel (exclusief speciale posten van naar schatting $ 0,15 per aandeel) voor het hele jaar 2009, of $ 1,80 tot $ 1,90 per aandeel op basis van gerapporteerde winst.*

Tijdens de Investor Day van het bedrijf op 3 november hebben DuPont CEO Ellen Kullman en het leadership team van DuPont uitgelegd hoe het bedrijf een groei van de geconsolideerde winst van 20 procent per jaar kan bereiken in de periode 2009-2012 door gebruik te maken van de voorsprong op de concurrentie als gevolg van haar marktgedreven wetenschappelijke innovaties én van de sterke positie van het bedrijf in wereldwijde groeimarkten.

Het bedrijf wil in de jaren 2010-2012 ook een besparing van de vaste kosten bereiken van één miljard dollar en een besparing op het werkkapitaal van één miljard dollar.

"Onze focus ligt op het tot stand brengen van sterke groei voor onze aandeelhouders door middel van klantgerichte en op de wetenschap gebaseerde oplossingen, zorgvuldig overwogen investeringen, productiviteit die toonaangevend is in onze industrie en strikte verantwoordelijkheden," zei Kullman. "Omdat we onze beloften aan de aandeelhouders in de afgelopen 12 maanden zijn nagekomen, komt DuPont uit het economisch herstel als een sterkere, snellere en alertere wereldwijde concurrent. We bevinden ons in een goede positie om beter te presteren dan de snelheid waarmee markten zich herstellen en verbeteren."

Tijdens de bijeenkomst hebben de verschillende bedrijfsonderdelen van DuPont aangegeven hoe zij een bijdrage zullen leveren aan de groeidoelstellingen voor de jaren 2009-2012:

-- Agriculture & Nutrition (Pioneer Hi-Bred, Crop Protection, Nutrition & Health) – Bereiken van een omzetgroei van ruim 2 miljard dollar tot en met 2012 door verhoging van de Noord-Amerikaanse maïs- en sojavolumes en vergroting van het marktaandeel; uitbreiding van de leiderspositie op internationale zaadmarkten; lanceren van innovatieve gewasbeschermingsproducten; benutten van nieuwe mogelijkheden op het gebied van voedsel en voedingsmiddelen; en blijven investeren in product- en technologie-innovaties.

-- Electronics & Communications – Verbeteren van de marges en het bereiken van omzetgroei door optimaal gebruik te maken van de gevestigde leiderspositie in snelgroeiende segmenten – zoals fotovoltaïsche materialen en displays; introductie van nieuwe producten en het benutten van mogelijkheden als gevolg van het economisch herstel; en zorgen voor operationele discipline met een slanke organisatiestructuur.

-- Performance Coatings – Tegen 2012 de bedrijfsmarges vóór belastingen terugbrengen naar bescheiden dubbele cijfers door een besparing op de vaste en variabele kosten van 300 miljoen dollar en het uitbreiden en optimaal benutten van de leiderspositie in refinish producten en uitbreiding van de portfolio in opkomende markten.

-- Performance Materials (Performance Polymers en Packaging & Industrial Polymers) – Focussen op winstgroei en het genereren van cash door te profiteren van mogelijkheden als gevolg van het economisch herstel; meer toepassings-mogelijkheden bieden in opkomende markten; leveren van lichtgewicht materialen uit duurzame bronnen om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende wereldwijde vraag; en een blijvende intense focus op productiviteit.

-- Safety & Protection (Protection Technologies, Building Innovations, Safety Resources) – Het bereiken van een jaarlijkse omzetgroei van 12-16 procent door het lanceren van nieuwe, op de wetenschap gebaseerde producten; inclusief lichtgewicht geavanceerde materialen van de nieuwe generatie; uitbreiding van de aanwezigheid in opkomende markten; en vergroting van het marktaandeel met een slankere kostenstructuur en een gestroomlijnde organisatie.

-- Performance Chemicals (Chemicals & Fluoroproducts, Titanium Technologies) – Het bereiken van topkwartiel resultaten ten opzichte van vergelijkbare bedrijven door kostenbesparingen die toonaangevend zijn in onze industrie; het versnellen van de globalisering om optimaal te kunnen profiteren van de groei van opkomende markten; en innovaties richten op duurzame technologieën en zorgvuldig geselecteerde markten met een hoog groeipotentieel. De onderneming heeft twee bedrijfsonderdelen in dit segment, DuPont Chemical Solutions Enterprise en DuPont Fluoroproducts, samengevoegd tot één krachtige unit genaamd DuPont Chemicals & Fluoroproducts – waarmee de groei versneld kan worden door uitbreiding van de toegang tot wereldwijde markten, optimale gebruikmaking van DuPont’s ongeëvenaarde leiderspositie op het gebied van wetenschap en chemie, en het stimuleren van wereldklasse productiviteit in de chemische industrie. Door deze fusie wordt de onderneming verder gestroomlijnd van 14 naar 13 bedrijfsonderdelen.

Door prioriteiten te stellen verwacht DuPont een jaarlijkse geconsolideerde omzetgroei te bereiken van ongeveer 10 procent in de periode 2009-2012. Het bedrijf wil de wereldwijde groeimogelijkheden benutten door haar innovaties te richten op vier megatrends:

voldoen aan de groeiende vraag naar voedselproductiviteit;

mensen en het milieu beschermen;

de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen; en

munt slaan uit de groei van opkomende markten, waar nu ongeveer een derde van DuPont’s omzet wordt gegenereerd.

"We blijven streven naar een hogere omzet en een hogere winst om onze aandeelhouders meer waarde te kunnen bieden," zei Kullman. "DuPont’s leidersrol in marktgedreven wetenschap plaatst het bedrijf in een unieke positie om de vier wereldwijde trends die de komende jaren zullen domineren, te benutten. We zullen dit bereiken door meer verantwoordelijkheid in combinatie met nauwere contacten met onze klanten en regio’s en transparantere informatie over onze voortgang en resultaten. Daarnaast blijven we ons sterk richten op het voortdurend verbeteren van de productiviteit."

Daarnaast gaat DuPont zich nog beter afstemmen op klanten en markten, wetenschappelijke innovatie op basis van marktbehoeften stimuleren, zorgen voor meer transparantie en verantwoordelijkheid voor resultaten door middel van een vereenvoudigde organisatie en het bedrijf blijft zich sterk focussen op productiviteit.

 

DuPont levert producten en diensten op basis van toegepaste wetenschap. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te bedenken die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in meer dan 70 landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, bouw, communicatie en vervoer.

 

* Overzicht B van het persbericht van het bedrijf over de winst in het derde kwartaal 2009 bevat een reconciliatie van de speciale posten.

 

De presentaties die tijdens deze bespreking zijn gegeven door DuPont’s leadership team, de webcast opname en vernieuwde historische financiële gegevens op basis van de rapportagestructuur van het bedrijf per 1 oktober zijn beschikbaar op www.dupont.com in het Investor Center.