The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 22 december 2010

DuPont wil groeien door innovatie, differentiatie en productiviteit

DuPont heeft opnieuw de winstverwachting van ongeveer 3,10 dollar per aandeel bevestigd voor 2010 (exclusief voorzieningen), en stelde een verwachte winst over 2011 vast op tussen de 3,30 en 3,60 dollar per aandeel. De verwachtingen worden gedaan ondanks een daling van farmaceutische royalty’s die naar verwachting op ongeveer 280 miljoen dollar zal bedragen, vanwege het aflopen van patenten. Voor 2010 tot en met 2015 verwacht DuPont een groei van de samengestelde winst per aandeel van ongeveer 12 procent per jaar, exclusief voorzieningen.
 
De onderneming verwacht dat de omzet in 2011 33 tot34 miljard dollar zal zijn, met een samengestelde groei van ongeveer 7 procent in de periode 2010 tot en met 2015. Volgens DuPont gaf zal de omzetgroei over het hele jaar 2010 ongeveer 20 procent zijn, een verdubbeling van het doel dat een jaar geleden werd gesteld (10 procent). Dit sterke resultaat is het gevolg van sterke landbouwmarkten, het herstel van industriële markten, een groter marktaandeel en snellere productintroducties.    
 
DuPont maakte ook bekend dat het een vaste kostenproductiviteitswinst verwacht van ongeveer 300 miljoen dollar en een extra werkkapitaalproductiviteit van ongeveer 300 miljoen dollar in 2011. Alleen al in 2010 realiseerde DuPont een vaste kostenproductiviteitswinst van ruim 400 miljoen dollar, veel eerder dan gepland, terwijl het bedrijf blijft streven naar het bereiken van 75% van de doelstelling om 1 miljard dollar te besparen op vaste kosten (een doel dat in 2009 is gesteld).
 
We hebben onze doelen voor 2010 bereikt of overtroffen en we eindigen het jaar als een sterker bedrijf, met goede vooruitzichten voor groei tot en met 2015,” zei Kullman.
 
DuPont sluit 2010 af met een sterke balans en een vrije kasstroom van naar schatting meer dan 1,7 miljard dollar, ondanks een vrijwillige bijdrage in september van 500 miljoen dollar aan de Amerikaanse pensioenregeling.
 
“Tijdens de recessie hebben we geprofiteerd van onze sterke balans. Die verschaft ons de flexibiliteit om groeimogelijkheden te benutten, inclusief acquisities dit jaar in onze zaden- en veiligheidsbusinesses, waarbij we onze aandeelhouders toch een aantrekkelijk rendement kunnen blijven bieden,” zei Kullman.
 
DuPont ziet vooral enorme groeimogelijkheden vanwege de verwachte groei van de wereldbevolking – ruim 7 miljard mensen in 2011 en meer dan 9 miljard tegen 2050. Deze bevolkingstoename betekent een grotere wereldwijde vraag naar voedsel, de behoefte aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een vraag naar veiligheid en bescherming, op allerlei terreinen. Wetenschappelijke innovatie en samenwerkingsverbanden geven DuPont een goede positie om te voldoen aan deze wereldwijde megatrends. In 2010 is ongeveer 85 procent van R&D-budget van DuPont besteed aan innovaties die betrekking hebben op de megatrends.
 
Voor de periode tot en met 2015 heeft DuPont de volgende groeidoelstellingen, strategieën en bedrijfsresultaten geformuleerd van de verschillende bedrijfssegmenten:
 
--    Agriculture & Nutrition (Pioneer Hi-Bred, Crop Protection, Nutrition & Health) – Aanhoudende wereldwijde groei op basis van een sterke markt en de vraag naar hogere landbouwproductiviteit. Het bedrijf verwacht een aanhoudende groei van 8-10 procent. De verwachting voor de bedrijfsresultaatmarge vóór belastingen is verhoogd naar 19-21 procent voor de periode 2013-2015, vanwege een patroon van aanhoudende hogere marges gedurende een langere tijd. DuPont maakte bekend dat de omzet van DuPont™ Rynaxypyr® (een insecticide dat in lage doseringen kan worden gebruikt) een record van 500 miljoen dollar zal bereiken, een stijging van 100 miljoen dollar vergeleken met eerdere schattingen.
 
--    Electronics & Communications – Dit bedrijfsonderdeel blijft rekening houden met een sterke groei van 10-12 procent door een combinatie van DuPont innovatie en een zeer sterke markt voor fotovoltaïsche materialen. Naar verwachting zal de groei minder zijn voor consumentenelektronica en printapparatuur. DuPont heeft voor dit bedrijfssegment de doelstelling voor de bedrijfsresultaatmarge vóór belastingen verhoogd naar 17-19 procent, op basis van de introductie van nieuwe producten tegen hogere prijzen, in combinatie met een grotere verscheidenheid aan eindtoepassingen.
 
--    Performance Chemicals (Chemicals & Fluoroproducts, Titanium Technologies) – Het verwachte groeipercentage voor de langere termijn is 5-7 procent per jaar met aantrekkelijke bedrijfsresultaatmarges vóór belastingen van 18-20 procent. Deze hogere doelstellingen zijn vooral het gevolg van een aanhoudende sterke titaandioxidemarkt in de nabije toekomst. DuPont blijft actief bezig met het verkrijgen van een vergunning voor het eerder aangekondigde Dongying project in China en heeft bij bestaande activa voor extra capaciteit gezorgd door middel van productie-uptime en een hogere productiesnelheid. Bovendien heeft DuPont vandaag bekend gemaakt dat het bezig is met de evaluatie van een omvangrijke uitbreiding van een bestaande titaandioxidefabriek om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag.  
 
--    Performance Coatings – In 2010 is goede vooruitgang geboekt wat betreft de marges, maar verdere verbeteringen zijn nodig in de vorm van productiviteitswinst en het verbeteren van de kwaliteit van de business, met lagere verwachtingen voor groei. Dit bedrijfsonderdeel streeft naar bedrijfsresultaatmarges vóór belastingen van 10-12 procent; naar verwachting zal de 10 procent tegen 2012 gehaald worden.  
 
--    Performance Materials (Performance Polymers, Packaging & Industrial Polymers) – De verwachte omzetgroei van 4-6 procent is het gevolg van nieuwe producttoepassingen en trends op het gebied van lichtere voertuigen en vervanging van metaal door andere materialen. De bedrijfsresultaatmarges zullen gelijk blijven (15-17 procent), maar zijn nog steeds aantrekkelijk. Naar verwachting zal kostenproductiviteit de hogere grondstofkosten compenseren.
 
--    Safety & Protection (Protection Technologies, Building Innovations, Sustainable Solutions) – Er wordt een sterke groei verwacht van 8-10 procent, op basis van nieuwe producten en toepassingen,  aanhoudende productiviteit en tot op zekere hoogte het herstel van de markt. Tijdens de recessie bleef dit bedrijfsonderdeel wat achter; pas halverwege het jaar was er sprake van verbetering wat betreft aramidevolumes en consulting. Hoewel volumes in de bouw nog achterblijven, wordt een gezonde stijging van de marges verwacht wanneer de markt volledig herstelt, met een positieve invloed van het operationele hefboomeffect. De doelstelling van dit bedrijfssegment voor de bedrijfsresultaatmarge is niet aangepast en blijft een zeer aantrekkelijke 23-25 procent.
 
“De bedrijfsonderdelen van DuPont moeten hun volle potentieel nog bereiken. We hebben vertrouwen in onze toekomst en blijven streven naar duurzame groei door middel van  marktgerichte wetenschap en innovatie, gedifferentieerde aanwending van ons kapitaal en onze businesses, en aanhoudende productiviteitswinst gekoppeld aan externe benchmarks,” zei Kullman.
 
DuPont (www.dupont.com) levert producten en diensten op basis van toegepaste wetenschap. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te bedenken die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in meer dan 90 landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, bouw, communicatie en vervoer.

Het DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ en Rynaxypyr® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DuPont of diens dochterondernemingen.