The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 25 januari 2011

DuPont boekt sterke resultaten over 2010

Winst 4e kwartaal 2010: 0,40 dollar per aandeel; 0,50 dollar exclusief speciale posten


Winst per aandeel over hele jaar 2010 ruim 60 procent hoger door omzetstijging van 21 procent


De geconsolideerde netto-omzet was 31,5 miljard dollar (26,1 miljard dollar in 2009) – een stijging van 21 procent ten opzichte van vorig jaar als gevolg van hogere volumes (17 procent) en hogere lokale verkoopprijzen (5 procent), gedeeltelijk tenietgedaan door portfoliowijzigingen (minus 1 procent). Verkopen aan zich ontwikkelende markten stegen 27 procent. De geconsolideerde nettowinst was 3,031 miljard dollar (1,75 miljard dollar in 2009).


De geconsolideerde netto-omzet over het vierde kwartaal 2010 was 7,4 miljard dollar - 15 procent hoger dan vorig jaar door hogere volumes (12 procent), hogere lokale verkoopprijzen (6 procent), de invloed van wisselkoersen (minus 2 procent) en portfoliowijzigingen (minus 1 procent).


De nettowinst van DuPont over het vierde kwartaal 2010 was 376 miljoen dollar vergeleken met 441 miljoen dollar in 2009. Exclusief speciale posten in beide jaren was de nettowinst van DuPont over het vierde kwartaal 463 miljoen dollar in vergelijking met 402 miljoen dollar in 2009. De winst vóór belastingen van het bedrijfssegment Pharmaceuticals daalde met 160 miljoen dollar vergeleken met het vierde kwartaal 2009 vanwege het verlopen van patenten. De vaste kosten waren 47 procent van de omzet, een verbetering ten opzichte van de 50 procent in het vierde kwartaal 2009. De vaste kostenproductiviteit overtrof de doelstelling van 400 miljoen dollar voor het hele jaar.


"Het vierde kwartaal was een sterke afronding van een uitstekend jaar. In 2009 hebben we de basis gelegd voor herstel en in 2010 zijn we met precisie en effectief te werk gegaan waardoor we onze zakelijke en financiële doelen hebben bereikt en soms zelfs overtroffen – in sommige gevallen een heel jaar eerder dan gepland," zei Ellen Kullman, voorzitter en CEO van DuPont. "We blijven werken aan een gedifferentieerd DuPont door middel van duurzame groei, een gedisciplineerde bedrijfsvoering en aanhoudende productiviteit in combinatie met op de wetenschap gebaseerde innovatie om te komen tot oplossingen voor de megatrends als gevolg van de groeiende wereldbevolking: voedsel, energie en bescherming."


Bedrijfsresultaten


Hier volgt een samenvatting van de bedrijfsresultaten van de verschillende bedrijfsonderdelen, waarbij het vierde kwartaal 2010 wordt vergeleken met het vierde kwartaal 2009 voor wat betreft omzet en winst vóór belastingen, exclusief speciale posten. Alle verwijzingen naar verkoopprijzen zijn op basis van Amerikaanse dollar, inclusief de invloed van valuta.


Agriculture & Nutrition


 – De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 1,5 miljard dollar – een stijging van 13 procent als gevolg van hogere volumes. De hogere omzet was voornamelijk het gevolg van een sterke start van het Noord-Amerikaanse seizoen, een stijging van de maïsverkopen in Latijns Amerika, een stijging van de sojaboonvolumes in Brazilië en een hogere omzet van gewasbeschermingsproducten in alle regio’s, met name door de gestegen verkopen van het insecticide Rynaxypyr®. Het resultaat over het vierde kwartaal was een seizoensverlies van 117 miljoen dollar vergeleken met een verlies van 97 miljoen dollar in het vierde kwartaal 2009, door aanhoudende groei-investeringen.


Electronics & Communications


 – De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 0,8 miljard dollar – een stijging van 33 procent als gevolg van hogere volumes (24 procent) en hogere verkoopprijzen (9 procent), die vooral werden beïnvloed door de metaalprijzen. De hogere volumes waren het gevolg van groei in alle regio’s, vooral in de regio Asia Pacific, en een grote vraag in de meeste marktsegmenten, vooral in het segment fotovoltaïsche materialen. De winst vóór belastingen was 98 miljoen dollar – een stijging van 37 miljoen dollar als gevolg van aanzienlijk hogere volumes.


Performance Chemicals


De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 1,7 miljard dollar – een stijging van 26 procent, met name door hogere volumes (13 procent) en hogere verkoopprijzen (14 procent). De omzet steeg in alle regio’s maar vooral in Noord-Amerika en de regio Asia Pacific. De hogere verkoopprijzen waren voornamelijk het gevolg van de gunstige prijzen voor titaandioxide. De winst vóór belastingen was 315 miljoen dollar, een verbetering van 107 miljoen dollar vanwege hogere verkoopprijzen en hogere volumes.


Performance Coatings


 – De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 1,0 miljard dollar – een stijging van 3 procent als gevolg van hogere volumes (4 procent) en lagere verkoopprijzen (minus 1 procent) vanwege ongunstige valuta-invloeden. Dit resultaat is het gevolg van de aanhoudende sterke vraag naar industriële coatings, met name voor zware vrachtwagen in Noord-Amerika en Europa, en een gematigde groei in wereldwijde automarkten, vooral in Noord-Amerika. De winst vóór belastingen was 71 miljoen dollar, vrijwel hetzelfde als vorig jaar.


Performance Materials


De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 1,6 miljard dollar – een stijging van 11 procent als gevolg van hogere volumes (9 procent) en hogere verkoopprijzen (5 procent), deels teniet gedaan door portfoliowijzingen (minus 3 procent). De hogere volumes zijn het gevolg van de sterke groei in Noord-Amerika en de regio Asia Pacific. De winst vóór belastingen was 206 miljoen dollar, een verbetering van 32 miljoen dollar door een voordeel van 31 miljoen dollar voortvloeiend uit een acquisitie en de vervroegde beëindiging van een leverantieovereenkomst. De gunstige invloed van de hogere volumes werd deels teniet gedaan door een zwakkere verkoopmix en hogere grondstofkosten.


Safety & Protection


 –De omzet over het vierde kwartaal 2010 was 0,9 miljard dollar – een stijging van 13 procent als gevolg van hogere volumes. De groei is het gevolg van een grotere vraag naar aramide en non-woven producten door het aanhoudende herstel in industriële markten en een sterke vraag in alle regio’s. De winst vóór belastingen was 92 miljoen dollar vergeleken met 135 miljoen dollar vorig jaar. Deze daling was het gevolg van hogere grondstofkosten, grotere uitgaven voor aramide groei-initiatieven en een kostenpost van 11 miljoen dollar in verband met een afboeking van activa en een afzonderlijke winst op de verkoop van activa.


Ga voor meer informatie naar de DuPont Investor Center website op www.dupont.com


Vooruitzichten


Het bedrijf heeft de winstverwachting voor het hele jaar 2011 aangepast naar 3,45 tot 3,75 dollar per aandeel. De eerdere verwachting was 3,30 tot 3,60 dollar per aandeel. Deze aanpassing is het gevolg van een lager belastingtarief van 20 tot 21 procent en lagere pensioenkosten, deels teniet gedaan door de verwachte verwatering van meer uitstaande aandelen. Uitgangspunt voor de winstverwachting is aanhoudende gestage groei van de wereldeconomie, toenemende industriële productie, gunstige omstandigheden op de Noord-Amerikaanse landbouwmarkt en een diepere marktpenetratie door het bedrijf in zich ontwikkelende markten. Zoals eerder bekend is gemaakt zal de winst van het bedrijfssegment Pharmaceuticals naar verwachting dalen met ongeveer 280 miljoen dollar vóór belastingen ten opzichte van 2010.


Op 9 januari heeft DuPont bekend gemaakt dat er een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen voor de overname van Danisco. De overname zal naar verwachting aan het begin van het tweede kwartaal afgerond worden. Door de overname zou de winst per aandeel 0,30 tot 0,45 dollar lager kunnen zijn.


Use of Non-GAAP Measures


Management believes that certain non-GAAP measurements, such as free cash flow, are meaningful to investors because they provide insight with respect to ongoing operating results of the company. Such measurements are not recognized in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) and should not be viewed as an alternative to GAAP measures of performance. Reconciliations of non-GAAP measures to GAAP are provided in schedules C and D.


DuPont (www.dupont.com) levert producten en diensten op basis van toegepaste wetenschap. De onderneming, die in 1802 is opgericht, benut de wetenschap om duurzame oplossingen te bedenken die het leven van de mens beter, veiliger en gezonder maken. Het bedrijf is actief in meer dan 90 landen en biedt haar afzetmarkten een uitgebreid vooruitstrevend producten- en dienstenpakket, onder andere op het gebied van landbouw, voedingsmiddelen, bouw, communicatie en vervoer.


Forward-Looking Statements:


 This news release contains forward-looking statements based on management's current expectations, estimates and projections. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about the company's strategy for growth, product development, market position, expected expenditures and financial results are forward-looking statements. Some of the forward-looking statements may be identified by words like "expects," "anticipates," "plans," "intends," "projects," "indicates," and similar expressions. These statements are not guarantees of future performance and involve a number of risks, uncertainties and assumptions. Many factors, including those discussed more fully elsewhere in this release and in documents filed with the Securities and Exchange Commission by DuPont, particularly its latest annual report on Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q, as well as others, could cause results to differ materially from those stated. These factors include, but are not limited to changes in the laws, regulations, policies and economic conditions, including inflation, interest and foreign currency exchange rates, of countries in which the company does business; competitive pressures; successful integration of structural changes, including restructuring plans, acquisitions, divestitures and alliances; cost of raw materials, research and development of new products, including regulatory approval and market acceptance; seasonality of sales of agricultural products; and severe weather events that cause business interruptions, including plant and power outages, or disruptions in supplier and customer operations. The company undertakes no duty to update any forward-looking statements as a result of future developments or new information.