The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 16 maart 2011

DuPont stelt terrein open voor oefeningen Regionale Brandweer

Op verzoek van de Regionale Brandweer stelt DuPont twee plaatsen op haar terrein aan de Baanhoekweg in maart beschikbaar voor speciale oefeningen. De oefeningen worden vier keer gehouden en zijn niet specifiek gericht op het bedrijf DuPont maar op het trainen van grootschalige inzet bij incidenten en brand bij een opslagbedrijf van gevaarlijke stoffen. De eerste serie oefeningen vond plaats op dinsdag 15 en woensdag 16 maart.
 
Volgens Jan van der Stel, senior medewerker operationeel oefenen en Officier van Dienst van de Regionale Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, worden naast de oefeningen op het terrein ook nog ‘virtuele’ incidenten nagespeeld aan tafel.

 

“Natuurlijk pakken de brandweerploegen kennis mee over DuPont en hun terrein”, zegt van der Stel, “maar dat is niet het belangrijkste doel van deze serie oefeningen. Het gaat in de eerste plaats om het bestrijden van lastige incidenten, en die kunnen zich op veel plaatsen in onze regio voordoen. Denk aan het bestrijden van een incident met een spoorketelwagon of in een groot en moeilijk toegankelijk fabrieksgebouw. Dankzij de oefeningen kunnen de korpsen uit de regio ook ervaring opdoen met één van de twee nieuwe schuimblusvoertuigen van de brandweer.”


De schuimblusvoertuigen zijn speciaal aangeschaft in het kader voor Spoorzone, voor een effectieve brandbestrijding langs of op het spoor. De twee schuimblusvoertuigen zijn gestationeerd in Dordrecht en in de Zwijndrechtse Waard.


Half april verruilt Van der Stel zijn werk bij de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid voor de functie van Fire Captain bij DuPont.
 
“DuPont heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Ons bedrijf werkt continu aan de veiligheid van de omgeving en van de medewerkers op ons terrein. Daarvoor wordt ook nauw samengewerkt met de regionale brandweer”, zegt woordvoerder Willem Buitelaar van DuPont. “Wij stellen ons terrein daarom graag beschikbaar voor oefeningen van de brandweer.”
 
DuPont heeft een eigen brandweerorganisatie die wordt ingezet als zich een incident voordoet. Om de brandweerploegen te trainen, houdt het bedrijf regelmatig interne oefeningen. “Daarnaast houden we zo’n tien keer per jaar gezamenlijke oefeningen met de Regionale Brandweer”, aldus Buitelaar. “Zo werken we met elkaar aan de veiligheid van de omwonenden en van onze medewerkers.”


Als een andere vorm van samenwerking noemt Buitelaar het uitlenen van schuimblusmateriaal van DuPont aan de Regionale Brandweer toen de Regionale Brandweer de brand op Kijfhoek moest bestrijden.