The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 17 mei 2011

DuPont Dordrecht ontvangt GE ecomagination Leadership Award voor beperking water verbruik


DuPont in Dordrecht heeft het verbruik van drinkwater in de koeltoren van de Delrin® Chemical fabriek met 91.000 m3 per jaar weten te beperken. Dat is een daling van 20 procent. Het bedrijf heeft daarvoor de GE ecomagination Leadership Award ontvangen.

Koelwatersystemen zijn in een groot aantal fabrieken, waaronder chemische verwerkingsfaciliteiten, essentieel voor de productie, waarbij ze een aanzienlijke hoeveelheid water verbruiken om te kunnen produceren. Een essentieel aspect van industriële verwerking is het handhaven van de efficiëntie van het koelsysteem om zo de kosten in de hand te houden en waterverbruik te minimaliseren. De besparing is gevonden in samenwerking met GE, dat een omvangrijke watermanagement evaluatie heeft doorgevoerd. Door de introductie van speciale technologie kan efficiënter met water worden omgegaan in de Delrin® Chemical Area koeltoren.


Door een omvangrijk programma voor waterbehandeling in te voeren, waaronder speciale toevoegingen en door het systeem te perfectioneren, heeft GE de chlorideconcentratie in het koelwater gereduceerd. Deze stijging in efficiëntie heeft het mogelijk gemaakt, dat de fabriek de inname van vers water heeft verlaagd met 91.000 m3 per jaar, een 20 procent daling in drinkwaterverbruik voor het koelwater, gelijk aan het waterverbruik van 650 Nederlandse huishoudens.


Het project staat in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van DuPont onder meer om het waterverbruik met ten minste 30 procentte verlagen over de komende tien jaar op productielocaties, waar de toevoer van vers water schaars of beperkt is. Daarnaast biedt deze technologie de mogelijkheid om efficiënter te werken en helpt het onze essentiële productiefaciliteiten te beschermen tegen corrosie, afzetting en biologische vervuiling.


Naast het verminderen van waterverbruik heeft het project de veiligheid op het terrein verbeterd door de zuurleveringen per truck te verlagen van 130 naar slechts 15 per jaar. Dit heeft bovendien een positief effect op het verlagen van de CO2-uitstoot.


GenGard, de chemische technologie waarop de oplossing is gebaseerd, biedt de mogelijkheid om water in het koelproces te gebruiken dat van mindere kwaliteit is, waarbij ondertussen de corrosie- en vervuilingsproblemen kunnen worden vermeden. Dit levert besparingen in totale operationele kosten en verbetert de efficiëntie van het koelsysteem resulterend in grotere productie doorzet, waterbesparing en de mogelijkheid om alternatieve waterbronnen te gebruiken.


GE heeft DuPont geëerd met een ecomagination Leadership Award om het bedrijf te erkennen voor de opmerkelijke besparingen in waterverbruik, chemicaliën en afval met gebruik van GE-technologie. Uniek is dat deze DuPont fabriek voor de tweede keer met de award beloond wordt, terwijl slechts 0.1% van GE’s klanten hiervoor in aanmerking komt. GE’s ecomagination Leadership Award erkent de prestaties van industriële gebruikers die milieu- en industriële bedrijfsdoelstellingen in aanzienlijke mate overtreffen en verbeteren, terwijl de industriële eisen in evenwicht blijven.


"Het verheugt ons om DuPont te eren met een ecomagination Leadership Award voor hun betrokkenheid bij duurzaam waterverbruik", aldus Jeff Fulgham, Chief Sustainability Officer – Water & Process Technologies voor GE Power & Water. "De betrokkenheid van DuPont toont aan dat wat goed is voor het milieu, ook goed kan zijn voor het bedrijf. Het project heeft aangetoond dat waterbesparing een positief effect kan hebben op operationele kos


Over DuPont

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. maakt deel uit van het wereldwijde E. I. Du Pont de Nemours and Company. DuPont is een op wetenschap gebaseerd productie en dienstenbedrijf. Het bedrijf werd in 1802 opgericht en zet de wetenschap aan het werk door duurzame oplossingen te creëren die het leven van mensen waar ook ter wereld beter, veiliger en gezonder maken. DuPont, in ruim 90 landen actief, biedt een uitgebreid palet innovatieve producten en diensten op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en vervoer. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar de website www.dupont.com