The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

, 24 januari 2012

DuPont boekt over het hele jaar recordwinst, met een groei van 20% in 2011

DuPont maakt een omzet over 2011 bekend van 37,961 miljard dollar, 20 procent hoger dan in 2010, met een stijging van 27 procent in zich ontwikkelende markten. De geconsolideerde nettowinst over 2011 bedraagt 3,474 miljard dollar. De winst per aandeel, exclusief speciale posten, steeg met 20 procent naar een record van 3,93 dollar per aandeel vergeleken met 3,28 dollar per aandeel in 2010. De gerapporteerde winst per aandeel bedroeg 3,68 dollar vergeleken met 3,28 dollar in 2010


Speciale posten en het bedrijfsonderdeel Pharmaceuticals niet meegerekend steeg de winst van de bedrijfssegmenten (vóór belastingen) met 31 procent, voornamelijk door de goede resultaten van de bedrijfsonderdelen Performance Chemicals en Agriculture
Het bedrijf genereerde in 2011 een vrije kasstroom van 3,3 miljard dollar vergeleken met 3,1 miljard dollar in 2010, hoofdzakelijk als gevolg van een hogere winst van de bedrijfsonderdelen en productiviteitsinitiatieven
De vaste kostenproductiviteit van 400 miljoen dollar en de werkkapitaalproductiviteit van 500 miljoen dollar lagen aanzienlijk hoger dan de doelstelling van 300 miljoen dollar voor elk van deze posten
De winst over het vierde kwartaal 2011 was 0,35 dollar per aandeel, exclusief speciale posten, waarin een tegenslag van 0,23 dollar per aandeel wordt weerspiegeld als gevolg van hogere belastingtarieven. Vorig jaar was de winst 0,50 dollar per aandeel, exclusief speciale posten. De gerapporteerde winst over het vierde kwartaal 2011 bedroeg 0,40 dollar per aandeel, gelijk aan het voorgaande jaar
De omzet steeg met 14 procent naar 8,4 miljard dollar, hoofdzakelijk door een stijging van de lokale verkoopprijzen met 14 procent. Een stijging van 10 procent door portfoliowijzigingen werd teniet gedaan door een daling van het omzetvolume met 10 procent
Het bedrijfsonderdeel Agriculture boekte in het vierde kwartaal een omzetstijging van 8 procent en een stijging van 23 procent in het tweede halfjaar. Dit is het gevolg van de sterke resultaten tijdens het verkoopseizoen in Latijns-Amerika
Speciale posten en het bedrijfsonderdeel Pharmaceuticals buiten beschouwing gelaten steeg de winst van de bedrijfssegmenten (vóór belastingen) naar ruim 100 miljoen dollar, oftewel 18 procent ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk door de goede resultaten van Performance Chemicals en door acquisities in Industrial Biosciences en Nutrition & Health
Ondanks behoorlijke tegenslagen op de markt aan het eind van het jaar, hebben we over het hele jaar 2011 uitstekende resultaten geboekt," zei Ellen Kullman, bestuursvoorzitter en CEO van DuPont. "Met onze marktgerichte wetenschap kunnen we blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten op het gebied van voeding, energie en bescherming. Acquisities in Nutrition & Health en Industrial Biosciences, in combinatie met daadkrachtige en gedisciplineerde productiviteitsinitiatieven in al onze bedrijfsonderdelen, hebben een grote positieve invloed gehad op onze succesvolle prestaties. We bevinden ons nog steeds in een goede positie om onze klanten te bedienen en innovaties te blijven doorvoeren nu onze belangrijkste markten zich herstellen en de groeiende wereldbevolking openingen biedt voor nieuwe mogelijkheden
Voor 2012 bevestigde DuPont de winstverwachting van 4,20 tot 4,40 dollar per aandeel, hetgeen een groei inhoudt van 7 tot 12 procent ten opzichte van 2011, exclusief speciale posten
DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com