The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 5 september 2012

Federale Gerechtshof in de VS bepaalt dat Kolon gedurende 20 jaar geen Heracron® aramide vezels mag produceren DuPont Statement met betrekking tot sommatie tegen Kolon Industries

DuPont heeft het volgende statement uitgegeven na een vonnis van het Amerikaanse Federale Gerechtshof in Richmond (Virginia, Verenigde Staten), dat bepaalt dat Kolon Industries de productie en verkoop van hun Heracron® aramide vezel moet stoppen:
 
“De sommatie, die volgt kort na de schadevergoeding van 920 miljoen dollar die DuPont in september vorig jaar kreeg toegewezen, bevestigt wat al duidelijk was:  Kolon Industries heeft zich willens en wetens en onrechtmatig Kevlar® gedeponeerde technologie toegeëigend,” aldus Thomas L. Sager, DuPont senior vice president en general counsel. “Het gerechtshof heeft Kolon bevolen gedurende twintig jaar geen para-aramide vezelproducten te produceren, op de markt te brengen of te verkopen. Het hof heeft Kolon ook verboden enig bedrijfsgeheim te gebruiken dat het van DuPont heeft gestolen. Bovendien heeft Kolon tot 1 oktober de tijd om bedrijfsgeheimen van DuPont te verwijderen en terug te geven, anders krijgt het bedrijf te maken met gerechtlijke maatregelen.

 
“Met deze uitspraak laat het hof zien dat het gedrag van Kolon ‘onbeschaamd’ is, er aan toevoegend dat het gedrag van Kolon totale minachting toont voor de rechten die voor de bedrijfsgeheimen van DuPont gelden en voor de wet die dergelijke geheimen beschermt.’  Bij Kolon vond men volgens de rechter dat misbruik maken van de bedrijfsgeheimen ‘tot het bedrijfsbeleid behoorde.’  Een volledige productieverbod werd uitgevaardigd omdat ‘het Hof er geen vertrouwen in heeft dat Kolon in staat is de eigen activiteiten te controleren.’”

 
Thomas G. Powell, president van DuPont Protection Technologies, voegde daar aan toe: "Het doet ons deugd dat de rechter de bescherming van onze bedrijfsgeheimen met betrekking tot Kevlar® heeft afgedwongen. DuPont heeft meer dan 40 jaar en aanzienlijke investeringen besteed aan onderzoek en verfijning van Kevlar® om het tot ’s werelds meest vertrouwde aramidevezel te maken. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten belangrijk dat we in staat zijn te blijven innoveren en investeren in ons bedrijf, onze merken en onze nieuwste technologieën, waaronder onze nieuwe productielocatie bij Charleston, (in South Carolina in de Verenigde Staten). Het vonnis van de rechter geeft een duidelijke boodschap aan Kolon en anderen dat zij niet mogen profiteren van de diefstal van onze bedrijfsgeheimen."
 
Achtergrond: 
DuPont heeft gedurende meer dan drie jaar tegen Kolon geprocedeerd. De rechter die de aanklacht van DuPont tegen Kolon in verband met diefstal van bedrijfsgeheimen behandelde, legde in januari 2012 verzoek van Kolon voor een nieuwe rechtzaak en voor een herziening van het vonnis of verlaging van de veroordeling van de jury van 920 miljoen dollar naast zicht neer.

 
In aanvulling op de uitspraak tot het verbod, verwacht DuPont de advocaatkosten terug te vorderen in verband met de zaak tegen Kolon. DuPont onderneemt stappen om de uitspraak te handhaven en te incasseren.

 
In 2007 begon DuPont zich zorgen te maken over de actviteiten van Kolon en lichtte de FBI, het Ministerie van Jusitie en het Ministerie van Handel in. In 2009 spande DuPont een civiele rechtzaak aan tegen Kolon en de jury in die zaak kende DuPont in september 2011 een schadevergoeding van 919 miljoen dollar toe. In november bepaalde de rechter dat het gedrag van Kolon schadevergoeding rechtvaardigde tot het maximum dat de wet toelaat. Tezamen met de uitspraak van de jury in september brengt dat de totale schadvergoeding van Kolon op meer dan 920 miljoen dollar, vermeerderd met rente voor de periode na de uitspraak.

 
Baanbrekend onderzoek door wetenschappers van DuPont op het gebied van vloeibare kristallijne polymeeroplossingen stonden in 1965 aan de basis van de commerciële voorbereiding van Kevlar® aramidevezel, het meest bekend vanwege militaire toepassingen en gebruik door rechtshandhavers. Bovendien wordt Kevlar® gebruikt in tal van commerciële en industriële toepassingen, variërend van autobanden en glasvezelkabels tot sportuitrustingen en ruimtevaartpakken.
 
DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com.