The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 17 oktober 2012

Factor voor wijzigingen in voedselprijzen (per kwartaal) nieuw onderdeel van mondiale voedselzekerheidsindex

New Page 1

Factor voor wijzigingen in voedselprijzen (per kwartaal) nieuw onderdeel van mondiale voedselzekerheidsindex 


Nieuw instrument waarmee in 105 landen de betaalbaarheid van voedsel bepaald kan worden en of dit invloed heeft op de voedselzekerheid 

 

DuPont maakt vandaag bekend dat de mondiale voedselzekerheidsindex is uitgebreid met een prijswijzigingsfactor. Met deze factor kan de impact van wijzigingen van voedselprijzen op de wereldmarkt worden gemeten op nationaal niveau, waar de gevolgen van prijswijzigingen direct merkbaar zijn.
De prijswijzigingsfactor, die in opdracht van DuPont is ontwikkeld door de Economist Intelligence Unit (EIU), meet gedurende een bepaalde periode de impact van voedselprijswijzigingen en inkomensgroei. Als gevolg van de stijging van de voedselprijzen, vooral in juni dit jaar, registreerde de index wereldwijd een lichte daling van de voedselzekerheid. Het interactieve instrument is online beschikbaar op www.foodsecurityindex.eiu.com

 

"Dit innovatieve, nieuwe instrument zal ons helpen meer inzicht te krijgen in de grondoorzaken van honger," zei DuPont Executive Vice President James C. Borel. "De gevolgen van de droogte dit jaar zijn verstrekkend. Als we weten waar de impact het grootst is, kunnen we onze gezamenlijke inspanningen richten op de plekken waar de nood het hoogst is."

 

Nederland staat op de vijfde plek voor wat betreft voedselzekerheid in het algemeen en op de achtste plaats voor wat betreft voedselkwaliteit en voedselveiligheid.

 

De Wereldbank schat dat wereldwijd 44 miljoen mensen, waarvan de meesten in arme landen, onder de armoedegrens terecht zijn gekomen vanwege de mondiale voedselprijspieken in 2008. In de Verenigde Staten kreeg in 2011 ongeveer 15 procent van alle huishoudens te maken met voedselonzekerheid, een stijging van 11 procent ten opzichte van de periode vóór de recente prijsstijgingen.

 

"Verschillende factoren beïnvloeden de voedselprijzen, variërend van een grotere vraag in opkomende markten tot plotselinge veranderingen in de weersomstandigheden," zei EIU Global Forecasting Director Leo Abruzzese. "Met de nieuwe voedselprijswijzigingsfactor kunnen we ieder kwartaal bepalen welke invloed prijswijzigingen hebben op de mate waarin een land zich voedsel kan permitteren. Hoge en fluctuerende prijzen kunnen grote invloed hebben op de voedselzekerheid, omdat die de koopkracht van consumenten beperken waardoor ze minder voedsel kunnen kopen."

 

Droogte: aanjager van de prijzen van basisproducten 


Boeren hebben in 2012 veel last ondervonden van mondiale klimaat- en milieuproblemen, met name droogte, en deze problemen zijn ook in verband gebracht met voedselzekerheid en een stijging van de prijzen van basisproducten in de landbouw. Achtenzeventig procent van de maïsvelden in Amerika is getroffen, sommige boeren kunnen het zich niet meer permitteren hun vee te voederen en de kosten van basisproducten zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoewel de droogte dit jaar rampzalige gevolgen had voor de boeren, rapporteerde het Amerikaanse Ministerie van Landbouw de op een na grootste graanoogst wereldwijd, naast respectievelijk de op twee en drie na grootste rijst- en sojabonenoogst.

 

Instrument dat voor iedereen toegankelijk is, verschaft inzicht in toekomstige prijswijzigingen en biedt houvast bij het nemen van beslissingen

De mondiale voedselzekerheidsindex en de prijswijzigingsfactor zijn ontwikkeld door de EIU, met input en advies van toonaangevende internationale deskundigen op het gebied van landbouw en voedsel. De mondiale voedselzekerheidsindex richt zich op de onderliggende factoren van voedselonzekerheid in 105 landen en geeft de gebieden aan waar verbeteringen en hervormingen mogelijk zijn. Het interactieve instrument is online beschikbaar op www.foodsecurityindex.eiu.com. Onderdelen van de index zijn:

  • Een unieke methode om te bepalen welke invloed wijzigingen in de voedselprijzen hebben op de mate waarin een land zich voedsel kan permitteren.
  • Analyse van belangrijke bevindingen.
  • Definitie van 25 mondiale indicators die specifieke aspecten meten van betaalbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid, voedingswaarde en veiligheid van voedsel.
  • Een interactieve heatmap met de totale scores en de gedetailleerde resultaten per categorie.
  • Flexibele wegingscoëfficiënten om scenarioplanning mogelijk te maken.
  • De mogelijkheid om meerdere landen tegelijk met elkaar te vergelijken en per indicator de rangorde aan te passen.
  • Een pagina met details per land waarmee kan worden doorgedrongen tot de voedselzekerheid van een individuele economie.

"Dit instrument vergroot de kans op het vinden van duurzame, op de wetenschap gebaseerde oplossingen voor specifieke problemen, in samenwerking met anderen, zodat we knowhow kunnen bieden aan de mensen die daar de meeste behoefte aan hebben en op de plaatsen waar de nood het hoogst is," zei Borel.

 

Wilt u meer weten over hoe DuPont zich op lokaal niveau inzet voor het bevorderen van voedselzekerheid, duurzaamheid en samenwerking, ga dan naar foodsecurity.dupont.com of volg het gesprek op Twitter ( #foodsecurity).
DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar http://www.dupont.com.