The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 16 november 2012

Cheque van DuPont voor Stichting Steunpunt Voedselbank Dordrecht
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Nieuwe Stoof in de wijk Crabbehof heeft Stichting Steunpunt Voedselbank Dordrecht een cheque ter waarde van 6500 dollar in ontvangst genomen van DuPont. Met dit bedrag komt de verzelfstandiging van de Voedselbank Dordrecht weer een stap dichterbij.
Directeur Paul Meyers van DuPont in Dordrecht zei bij de overhandiging: “De Voedselbank Dordrecht speelt een belangrijke maatschappelijke rol in de Dordtse samenleving. Het werk dat de vele vrijwilligers doen voor Dordtenaren die moeilijk rondkomen, ondersteunen wij van harte.”
"Wekelijks zorgen we voor meer dan 200 voedselpakketten. Een groeiend aantal mensen is voor hun voeding aangewezen op de pakketten van de Voedselbank", zei voorzitter Jannie van der Loos. "De donatie van DuPont is meer dan welkom, want we zijn voor ons werk volledig afhankelijk van donaties en giften."
De donatie van DuPont past goed in het beleid van de onderneming. Het bedrijf richt zich met haar activiteiten op drie belangrijke trends in de wereld: het zorgen voor voldoende voedsel, voldoende energie en bieden van voldoende bescherming voor de groeinde wereldbevolking. Voldoende voedsel is geen vanzelfsprekendheid. De donatie uit het Community Fund van DuPont aan de Voedselbank Dordrecht past goed in de gedachte dat er voldoende voedsel moet zijn voor alle mensen in de wereld.
Op de foto v.l.n.r. directeur Meyers van DuPont, coördinator Bob van de Burgt en secretaris Edith van der Reijden van Sichting Steunpunt Voedselbank Dordrecht.