The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 3 december 2012

DuPont slaat eerste paal voor cellulose ethanol bioraffinaderij in Iowa (VS)

DuPont is met de eerste paal voor zijn cellulose ethanolraffinaderij in Nevada, Iowa (Verenigde Staten) een stap dichter bij de commercialisering van vooruitstrevende biobrandstoffen. Naar verwachting zal de raffinaderij, die meer dan 200 miljoen dollar kost, half 2014 gereed zijn en een van de eerste en grootste cellulose bioraffinaderijen op commerciële schaal ter wereld zijn. 
Naar verwachting zal deze raffinaderij per jaar meer dan 113 miljoen liter (30 miljoen gallon) cellulose biobrandstof produceren uit wat achterblijft na het oogsten van maïs: niet eetbare grondstoffen die bestaan uit maïsstengels en bladeren. Dit is een grotere capaciteit dan waar oorspronkelijke schattingen vanuit gingen op basis van de pilot-installatie in Tennessee, die DuPont in staat stelde onze processen en technologie verder te verbeteren. De investering in deze eerste commerciële installatie komt neer op ongeveer 7 USdollar per gallon op basis van jaarproductie. “Bijna tien jaar geleden begon DuPont met de ontwikkeling van innovatieve technologie die zou leiden tot goedkope cellulose ethanolproductie tegen lage investeringskosten. Volgens ons was door wetenschap gedreven innovatie de katalysator om productie cellulose ethanol commercieel mogelijk te maken en wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen”, zegt James C. Collins, president, DuPont Industrial Biosciences.
“Door gebruik te maken van de kennis van DuPont Pioneer op het gebied van maïsteelt en een geïntegreerd technologieplatform op te zetten, hebben we een duurzame toegang tot deze nieuwe industrie kunnen bouwen die ook nog betaalbaar is. We blijven ons verder toeleggen productiviteitswinst om de kosten verder naar beneden te brengen en voor komende generatie productielocaties, werkend met resten van maïsplanten en andere grondstoffen”, gaat Collins verder. “En we hebben dit punt niet alleen bereikt. We hebben een uitstekende samenwerking opgebouwd met de staat Iowa, de Iowa State University, ondernemende telers en een groot aantal partners in het land, die onze visie delen op het commercieel haalbaar maken van hernieuwbare brandstof.”
Bij de officiële start van de bouw van de productie-installatie werd Collins vergezeld door de gouverneur van Iowa, Terry Branstad. De bijeenkomst werd gehouden naast de graanethanolinstallatie van Lincolnway Energy. “Tijdens mijn voorgaande ambtsperiodes als gouveneur waren we verheugd de ethanolproductie naar deze staat te kunnen brengen. Na jaren van hard werk door telers in Iowa en technologiebedrijven als DuPont, neemt Iowa nu een leidende positie in het land in op het gebied van productie van hernieuwbare brandstof”, aldus gouverneur Branstad. “De site in Nevada is de volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van cellulose ethanol. We kijken uit naar het moment waarop we met deze vooraanstaande technologie kunnen werken, plaatselijk banen kunnen creëren en zorgen voor de levering van schone, duurzame energie.”
Effect voor de landbouw
Voor de levering van het maïsstro, zal DuPont contracten sluiten met meer dan 500 plaatselijke boerenbedrijven om 375 duizend ton droge maïsstro per jaar te verzamelen, op te slaan en te leveren voor de installatie in Nevada. Bovenop de geschatte 60 fulltime arbeidsplaatsen bij de plant, komen nog eens 150 personen die betrokken zijn bij het inzamelen, opslaan en transporteren van grondstof gedurende het oogstseizoen. Het materiaal wordt binnen een straal van 48 kilometer (30 mijl) rond de installatie verzameld en geoogst van zo’n 77 duizend hectare (190000 acres).
Voor veel maïstelers is de verwerking van restafval een serieuze uitdaging bij het maximaliseren van hun opbrengst. Maïsafval dat achterblijft belemmert het planten van nieuwe maïs, vertraagt het opkomen, vergroot de aanwezigheid van stikstof in de grond en houdt vaak schadelijke insecten, plagen en ziekten vast. Soms wordt maïsafval op het veld achtergelaten om bodemerosie tegen te gaan.
“Velen van ons die met DuPont hebben meegedaan aan het maïsafval oogstprogramma zien al voordelen van dit alternatieve afvalbeheer, waaronder positieve effecten op de maïskorrelopbrengst in de volgende jaren”, zegt Jim Hill, een maïsteler van wie het afval wordt gebruikt om de bioraffinaderij van DuPont te beleveren. “We vinden het geweldig om met DuPont samen te werken en maïsafval aan te leveren voor de nieuwe bioraffinaderij, samen te werken om nieuwe markten te ontwikkelen voor onze producten en co-producten en nieuwe productietechnieken te ontwikkelen die de kans geven afvalbeheer te doen door middel van het deels weghalen van maïsafval.”
DuPont zal de cellulose ethanoltechnologie verder aanpassen voor de verwerking van andere grondstoffen. Het verwerkt al olifantsgras in de testinstallatie die het samen met de University of Tennessee bij Knoxville (Tennessee) runt. 
Milieu-effect
Het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen kan leiden tot minder broeikasgas. Een aan de International Organization for Standardization (ISO) voldoende, collegiaal getoetste levenscyclusanalyse van de DuPont bioraffinaderij en supply chain toont een meer dan 100 procent reductie van broeikasgas aan vergeleken met diesel. Deze aanzienlijke broeikasgasreductie wordt mogelijk gemaakt door gebruik van cellulose bijproducten als bron van hernieuwbare energie. Het bijproduct van de DuPont bioraffinaderij is een material dat kolen kan vervangen in installaties waarin nu deze fossiele brandstof wordt verbrand.
Regionale bedrijven en academische instellingen hebben al interesse getoond in onderzoek naar het potentiële gebruik van deze hernieuwbare bijproducten om delen van hun kolengestookte installaties te vervangen.
“We willen de verschillende synergieën tussen Lincolnway en DuPont die waarde toevoegen voor beide bedrijven graag bestuderen. Een van de gebieden is de mogelijkheid om ons gebruik van kolen te vervangen door het cellulose ethanol bijproduct van DuPont”, zegt directeur Jeff Taylor van Lincolnway Energy. “We streven continu naar verbetering van onze productie en het effect op het milieu. Het lijkt heel logisch onze fossiele brandstof te vervangen door dit hernieuwbare cellulose ethanol bijproduct voor de opwekking van warmte en elektriciteit. De productie vindt naast ons plaats, vermindert ons gebruik van kolen, de transportkosten van kolenwagons over een afstand van bijna duizend mijl.”
DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar http://www.dupont.com.
Forward-Looking Statements: This news release contains forward-looking statements based on management's current expectations, estimates and projections. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about the company's strategy for growth, product development, market position, expected expenditures and financial results are forward-looking statements. Some of the forward-looking statements may be identified by words like "expects," "anticipates," "plans," "intends," "projects," "indicates," and similar expressions. These statements are not guarantees of future performance and involve a number of risks, uncertainties and assumptions. Many factors, including those discussed more fully elsewhere in this release and in documents filed with the Securities and Exchange Commission by DuPont, particularly its latest annual report on Form 10-K and quarterly report on Form 10-Q, as well as others, could cause results to differ materially from those stated. These factors include, but are not limited to changes in the laws, regulations, policies and economic conditions, including inflation, interest and foreign currency exchange rates, of countries in which the company does business; competitive pressures; successful integration of structural changes, including restructuring plans, acquisitions, divestitures and alliances; cost of raw materials, research and development of new products, including regulatory approval and market acceptance; seasonality of sales of agricultural products; and severe weather events that cause business interruptions, including plant and power outages, or disruptions in supplier and customer operations. The company undertakes no duty to update any forward-looking statements as a result of future developments or new information.