The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 22 januari 2013

DuPont: omzet 34,8 miljard dollar over 2012. Winst per aandeel 3,33 dollar over het hele jaar 2012, exclusief incidentele kostenekend
Winst over vierde kwartaal 0,11 dollar
Voor 2013 verwacht het bedrijf een bescheiden groei van de winst 

Vierde kwartaal:
De winst over het vierde kwartaal 2012 uit lopende bedrijfsactiviteiten, exclusief incidentele kosten, bedroeg 0,11 dollar per aandeel tegenover 0,26 dollar vorig jaar. De gerapporteerde winst over het vierde kwartaal 2012 uit lopende bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,02 dollar per aandeel tegenover 0,31 dollar vorig jaar.
De omzet van 7,3 miljard dollar was gelijk aan die van vorig jaar. Het drie procent hogere volume werd tenietgedaan door 2 procent negatieve valuta-invloeden en 1 procent reductie door wijzigingen in de portfolio. 
De winst van de bedrijfsonderdelen vóór belastingen (PTOI) was lager, hoofdzakelijk vanwege lagere prijzen en volumes in Performance Chemicals, waarbij de lagere prijzen voor titaandioxide de daling in gang zetten. 

Hele jaar:
De winst over het hele jaar 2012 uit lopende bedrijfsactiviteiten, exclusief incidentele kosten, bedroeg 3,33 dollar per aandeel tegenover 3,55 dollar per aandeel in 2011. Een tegenslag van 0,27 dollar per aandeel werd veroorzaakt door negatieve valuta-invloeden. De gerapporteerde winst per aandeel uit lopende bedrijfsactiviteiten bedroeg 2,61 dollar tegenover 3,30 dollar in 2011 (zie schema B).

De omzet was 34,8 miljard dollar, een stijging van 3 procent, waarbij de zich ontwikkelende markten goed waren voor een stijging van 6 procent.
De winst van de bedrijfsonderdelen vóór belastingen (PTOI) steeg met 3 procent naar 5,7 miljard dollar, (daarbij zijn het bedrijfsonderdeel Pharmaceuticals en speciale posten buiten beschouwing gelaten). De PTOI van het bedrijfsonderdeel Agriculture steeg met 18 procent, hoofdzakelijk door hogere volumes en hogere prijzen voor zaden en gewasbeschermingsproducten in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. De PTOI van het bedrijfsonderdeel Performance Chemicals daalde met 16 procent door een lagere omzet over de hele linie.
De vrije kasstroom was 3,1 miljard dollar, vergeleken met 3,3 miljard dollar vorig jaar. In 2012 is 0,5 miljard dollar aangewend voor een pensioenplan in Amerika, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een hogere werkkapitaalproductiviteit. 
Productiviteitsinitiatieven leverden voor zowel vaste kosten als voor werkkapitaal ongeveer 400 miljoen dollar op, waarbij de doelstelling van 300 miljoen ruimschoots werd overtroffen.
Rekening houdend met de verandering in de rapportage van kosten op het gebied van pensioenen en andere uitgaven na beëindiging van het dienstverband, en exclusief incidentele kosten was de winst uit lopende bedrijfsactiviteiten in 2012: 3,77 dollar per aandeel. Op dezelfde basis is de winstverwachting voor 2013: 3,85 tot 4,05 dollar per aandeel, een stijging van 2 tot 7 procent ten opzichte van vorig jaar.
“DuPont staat er nu beter voor dan een jaar geleden. Onze bedrijfsonderdelen presteerden goed op het gebied van innovatie, productiviteit en kostenbesparingen. Dit, in combinatie met een recordjaar wat betreft de introductie van nieuwe producten, heeft geresulteerd in een sterkere marktpositie,” zei DuPont Bestuursvoorzitter en CEO Ellen Kullman. “Maar zwakte op markten die worden bediend door Performance Chemicals en Electronics & Communications vormde in 2012 een ware uitdaging. We hebben onze plannen aangepast aan de veranderende omstandigheden op de markt, om onze businesses toch te kunnen laten groeien in een traag-groeiende wereldeconomie.”

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com.