The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

, 27 maart 2013

DuPont en Monsanto hebben een overeenkomst aangekondigd over een aantal technologielicenties. Met deze overeenkomsten breiden zij het scala aan zaadproducten dat zij landbouwers bieden verder uit. Onder de overeenkomsten valt onder meer een meerjarige royaltydragende licentie voor de volgende generatie sojatechnologie van Monsanto in de Verenigde Staten en Canada.

Deze overeenkomsten stelt DuPont Pioneer in staat om Genuity® Roundup Ready 2 Yield® sojabonen al in 2014 aan te bieden en Genuity® Roundup Ready 2 XtendT glyfosaat- en dicamba-tolerante sojabonen al in 2015, afhankelijk van de goedkeuring door de overheid.

DuPont Pioneer krijgt tevens beschikking over wettelijke datarechten met betrekking tot de eigenschappen van soja en maïs die eerder onder licentie van Monsanto vielen. Hierdoor kan DuPont Pioneer een breed pakket gestapelde eigenschapcombinaties creëren met gebruik van eigenschappen of genetica van DuPont Pioneer of van anderen. Monsanto zal toegang verkrijgen tot bepaalde DuPont Pioneer patenten op het gebied van resistentie tegen ziekte en ontbladering van maïs.

"Deze uitwisseling van technologie helpt beide ondernemingen om de reeks innovatieve oplossingen die wij landbouwers kunnen bieden verder uit te breiden en om dat sneller te doen dan wij ieder afzonderlijk zouden kunnen," zei DuPont Pioneer President Paul E. Schickler.  "De overeenkomsten verbreden het Pioneer sojaprogramma. En wat heel belangrijk is, ze bieden ons meer flexibiliteit bij het ontwikkelen van combinaties van genetica en eigenschappen waarmee wij een bijdrage leveren aan het voeden van een steeds verder toenemende wereldbevolking.

Schickler bevestigde opnieuw dat DuPont blijft inzetten op de financiële groei van DuPont  Agriculture.

"We zijn het altijd eens geweest dat technologische innovatie en keuze van de boer essentieel zijn voor de landbouw, en deze overeenkomst bekrachtigt de waarde van onze volgende generatie sojatechnologieën," zei Brett Begemann, Monsanto president en chief commercial officer.  "Dit is een nieuwe benadering waarbij  onze ondernemingen samen zaken doen en die het twee leiders in de industrie mogelijk maakt zich op een tweeledige focus te richten: boeren de beste producten brengen en tegelijkertijd verder  werken aan innovatie en de mogelijkheden voor de landbouw op de lange termijn.

Volgens deze overeenkomst zal DuPont Pioneer vooruit en op variabele basis een serie licentievergoedingen betalen voor de toekomstige levering van genetisch materiaal voor sojabonen. DuPont Pioneer zal van 2014 tot en met 2017 jaarlijkse vaste licentievergoedingen betalen ten bedrage van $802 miljoen voor eigenschaptechnologie, bijbehorende data en sojaboonlijnen ter ondersteuning van de commerciële introductie. Daarnaast zal DuPont Pioneer vanaf 2018 licentievergoedingen betalen per eenheid Genuity Roundup Ready 2 Yield® en Genuity Roundup Ready 2 XtendT gedurende de looptijd van de overeenkomst over voortgaande toegang tot technologie, onder voorwaarde van een jaarlijkse minimale betaling van $950 miljoen tot en met 2023. DuPont deponeert een Form 8-K met aanvullende informatie over het effect van deze overeenkomsten op de onderneming. Een kopie van de K-8 is beschikbaar bij het DuPont Investor Center op www.investors.dupont.com.

DuPont en Monsanto zijn tevens overeengekomen dat zij hun lopende juridische procedures die bij het Amerikaanse federale hof in St. Louis lopen over respectievelijk antitrust en eerste generatie Roundup Ready® sojaboonpatenten  stopzetten.

Verdere voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor wereldwijde uitdagingen zoals de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensen en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com. 

Monsanto Company (NYSE: MON) is een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen op technologiebasis en van landbouwproducten die de landbouwproductie en de voedselkwaliteit verbeteren. De focus van Monsanto blijft gericht op het in staat stellen van zowel kleine boeren als grootschalige boerenbedrijven om hun land grotere opbrengsten voort te laten brengen en tegelijkertijd meer van onze natuurlijke rijkdommen, zoals water en energie, te behouden. Ga voor meer informatie over onze onderneming en over onze toezeggingen naar: www.monsanto.com.  Volg ons op Twitter® op www.twitter.com/MonsantoNews, op de bedrijfsblog, Beyond the Rows® op www.monsantoblog.com, of schrijf u in voor News Release RSS Feed