The miracles of science™

Kies een Sector


Persbericht

Dordrecht, 7 maart 2014

New Page 2

De stoomleiding tussen DuPont en afvalenergiecentrale HVC in Dordrecht is officieel geopend. Via de leiding wordt warmte uit de stoom van HVC omgezet in stoom voor de productieprocessen van DuPont. Door de samenwerking neemt de CO2-uitstoot van de Dordtse locatie van DuPont met zo’n 30 procent af, een besparing van ruwweg 50.000 ton CO2 op jaarbasis. Vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 15.000 middenklasse auto’s bij gemiddeld 20.000 km per jaar.

 

 

Bij de aanleg van de één kilometer lange leiding tussen HVC en DuPont – kosten in totaal acht miljoen euro, betaald door beide bedrijven – is al rekening gehouden met aansluiting op het warmtenet in  Dordrecht. DuPont kan in de toekomst als back-up fungeren voor de productie van stoom voor het warmtenet in Dordrecht.

 

Bij de verbranding van afval komt veel warmte, in de vorm van stoom, vrij. De stoom is niet direct te gebruiken in de productieprocessen van DuPont. Daarvoor is een “stoom-stoom warmtewisselaar” in het systeem gebouwd. Deze wisselaar zorgt ervoor dat de stoom van HVC geschikt wordt gemaakt voor de stoom die DuPont kan gebruiken in het productieproces. “. Met de stoomlevering aan DuPont verhoogt HVC het energetisch rendement van de installatie aanzienlijk met zo’n 10 procent. Dit betekent voor ons ook een verduurzaming van de afvalenergiecentrale, aldus Dion van Steensel, directeur Strategie & Businessontwikkeling HVC.

 

“Dit project past goed bij de doelstellingen van DuPont en HVC. Beide bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In de weekenden maken wij met de warmte van buurman HVC stoom die nodig is voor onze productieprocessen”, zegt Paul Meyers, directeur van de locatie Dordrecht van DuPont. “Onze eigen energiecentrale kunnen we in de weekenden uitschakelen, waardoor we geen gas hoeven te verbranden. Dit bespaart fossiele brandstoffen en verlaagt de CO-uitstoot.”
 

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid) toont zich verheugd over de samenwerking tussen DuPont en HVC. “Deze stoomleiding tussen twee bedrijven is uniek in de regio en maakt Dordrecht flink duurzamer. Eén van de doelstellingen van het collegespeerpunt Duurzaamheid is het realiseren van 11% energiebesparing in 2015 (t.o.v. 2009). De stoomlevering van HVC aan DuPont neemt een derde van deze doelstelling voor haar rekening! Een mooi initiatief van het bedrijfsleven dus.”Over HVC

HVC voert het energie- en grondstoffenbeheer uit voor 48 aandeelhoudende gemeenten en de slibverwerking voor zes aandeelhoudende waterschappen (Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Hollands Noorderkwartier). Als samenwerkingsverband met aandeelhoudende overheden uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van die overheden op het gebied van CO-reductie en materiaalhergebruik. Ga voor meer informatie naar www.hvcgroep.nl.

 

Over DuPont

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com.