The miracles of science™

Kies een Sector


Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid staat bij DuPont hoog in het vaandel. Daarom heeft DuPont een zeer strikt veiligheidsbeleid waarbij mens en milieu centraal staan. Wereldwijd wordt DuPont om advies gevraagd om bedrijven en processen veiliger te maken. Sinds de start van DuPont in 1802 met de productie van buskruit is het veiligheidsbeleid zeer sterk verankerd in de bedrijfsvoering.

Zowel op het gebied van de procesveiligheid als op het gebied van veilig werken zijn er zorgsystemen aanwezig om incidenten en ongelukken te voorkomen. Bovendien is DuPont gecertificeerd voor ISO-9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu).Op basis van de op de locatie aanwezige gevaarlijke stoffen is de inrichting aangewezen voor het besluit risico zware ongevallen. Het beheersen van de risico’s wordt als stand der techniek beschouwd.

Regelmatig worden bij DuPont in Dordrecht veiligheidsoefeningen gehouden. De regionale brandweer is betrokken bij periodieke oefeningen van de beheersing van calamiteiten. DuPont heeft een eigen bedrijfsbrandweer met acht professionele krachten en 125 vrijwilligers. Het wagenpark bestaat uit verschillende hulp- en reddingsvoertuigen, waaronder een hypermoderne International E-One.