The miracles of science™

Kies een Sector


Adviescollege

DuPont heeft een Adviescollege met vertegenwoordigers uit de omgeving van DuPont in Dordrecht. Met de leden van het Adviescollege overlegt DuPont regelmatig over de activiteiten en ontwikkelingen binnen het bedrijf en de effecten ervan op de buitenwereld. Het overleg is een open dialoog. Dit zorgt voor meer betrokkenheid metde omgeving van Dupont Dordrecht en men krijgt een genuanceerder beeld van de organisatie. Ook begrip creeren speelt hierbij een belangrijke rol. Met uw vragen of opmerkingen kunt u bij het Adviescollege terecht via e-mail.