The miracles of science™

Kies een Sector


DuPont in de Samenleving

DuPont staat midden in de Nederlandse samenleving. Veel medewerkers van het bedrijf wonen in de directe omgeving van hun werk. DuPont heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en houdt bij haar activiteiten zoveel mogelijk rekening met de directe omgeving.

Community Fund

Met het Community Fund ondersteunt DuPont tal van organisaties over de hele wereld door middel van sponsoring, donaties en door de inzet van medewerkers van DuPont bij projecten die de duurzaamheid in de samenleving versterken. Dat kunnen projecten zijn die in sociaal opzicht mensen meer kansen bieden, mensen economisch meer onafhankelijk maken of de natuurlijke leefomgeving beschermen.

Uitgesloten zijn:

  • projecten van organisaties die zich op specifieke ziekten richten;
  • subsidies of donaties;
  • broederschappen en veteranengroepen;
  • individuen;
  • politieke organisaties en hun campagnes;
  • religieuze groeperingen die zich beperken tot eigen kring;
  • organisaties die discrimineren op grond van leeftijd, ras, religie, huidskleur, geslacht, handicap, etniciteit, afkomst, huwelijkse staat, sexuele geaardheid of militaire veteranenstatus.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het DuPont Community Fund? Stuur dan een e-mail.