DuPont™ Plantex®

Efektivní a dlouhodobá řešení ke stabilizaci půdy

Plantex® GroundGrid® - An innovative, flexible geocells for soft soil stabilisation

Plantex® GroundGrid®

Inovativní, trojrozměrná a pružná geobuňka z materiálu Xavan®. Tato struktura na bázi geotextilie se používá ke zpevnění ploch z kameniva, kamenů, štěrku a půdy a zajištění stabilního povrchu na plochách pro pěší i dopravní prostředky » Inovativní flexibilní geobuňka pro stabilizaci hluboké půdy
Plantex® Geoproma® - Geotextile membrane for stabilisation, separation and filtration
Plantex® Geoproma®
100% polypropylenu, tepelně zpevněná, odolná proti hnilobě. Zabraňuje propadnutí podkladového materiálu do podloží a proniknutí zeminy do kanalizace. » Geotextilie pro stabilizaci, separaci a filtraci
Proč používat trvale udržitelné odvodňovací systémy?

Trvale udržitelné odvodňovací systémy nabízejí alternativní a dlouhodobý způsob, jak řídit odtok povrchové vody. Také nové politiky v legislativě a poradenství poukazují na přednosti používání porézních systémů jako DuPont™ Plantex® GroundGrid® pro odvádění dešťových vod.