The miracles of science™

관련 산업 선택


개인 안전 사업부

영업 및 지원

아시아 지역 연락처

상표 정보, 기술 지원, 대리점 또는 비상 서비스 문의:

E-mail: DPP Asia Pacific Customer Enquiry Centre

spacer
호주

Tel: (613) 9935 5638
Fax: (613) 9935 5636
Email: enquiries@aus.dupont.com


중국

Tel: (86) 21 6386 6366
Fax: (86) 21 6385 3516


홍콩

Tel: (852) 2734 5345
Fax: (852) 2734 5441
Email: info.hk@hkg.dupont.com


인도

Tel: (91) 124 254 0900
Fax: (91) 124 254 0891


인도네시아

Tel: (6221) 782 2555
Fax: (6221) 782 2565


일본

Tel: (813) 5521 8500
Fax: (813) 5521 2397


한국

Tel: (82) 2 2222 5200
Fax: (82) 2 2222 5469


말레이시아

Tel: (603) 5569 3006
Fax: (603) 5569 3001


뉴질랜드

Tel: (649) 268 5500
Fax: (649) 268 5495


파키스탄

Tel: (9221) 5611 110
Fax: (9221) 5611 430


대만

Tel: (886) 2719 1999
Fax: (886) 2719 0852


태국

Tel: (662) 659 4000
Fax: (662) 654 4002

추가 연락 정보
spacer

글로벌 연락처
spacer