DuPont Home
DuPont w Polsce

Bynel®Żywice Bynel(R) to wytłaczalne kleje , które znajdują swoje zastosowanie w produkcji opakowań wielowarstwowych, gdzie przez kombinację różnych materiałów można uzyskiwać oczekiwane własności niedostępne dla opakowań monomateriałowych (np. barierowość). Dzięki żywicom Bynel(R) można łączyć (sklejać) ze sobą warstwy różnych tworzyw, uzyskując nowoczesne wielowarstwowe tuby, butelki, folie miękkie i sztywne (do termoformowania).
Więcej informacji na stronie http://www2.dupont.com/Bynel/en_US/
Produkty opakowaniowe
Produkty przemysłowe