DuPont Home
DuPont w Polsce

Elvaloy®Elvaloy® AC i Elvaloy® to grupa kopolimerów akrylowych. W jej skład wchodzą polimery EBA (etylen, octan butylu), EEA (etylen, octan etylu) i EMA (etylen, octan metylu) oraz terpolimery. Do ich najważniejszych cech należy giętkość, odporność, miękki chwyt, plastyczność. Mogą być stosowane do produkcji różnorakich artykułów użytku domowego (np. węże do odkurzaczy, zabawki, rękawice ochronne). Innym powszechnym zastosowaniem tych kopolimerów jest produkcja koncentratów dodatków do tworzyw sztucznych oraz modyfikacja (głównie plastyfikacja) materiałów takich jak PVC, ABS, PET.
Więcej informacji na stronie http://www2.dupont.com/Elvaloy/en_US