DuPont Home
DuPont w Polsce

Fusabond®Fusabond® to grupa modyfikowanych kopolimerów polietylenu (głównie poprzez dodatek bezwodnika kwasu maleinowego) pozwalających na otrzymywanie jednorodnych mieszanek niekomaptybilnych tworzyw sztucznych lub kompozytów tworzyw z materiałami pochodzenia naturalnego (np.: mączka drzewna, ATH, włókna szklane)
Więcej informacji na stronie http://www2.dupont.com/Fusabond/en_US/