DuPont Home
DuPont w Polsce

Surlyn®Surlyn® to żywica jonomerowa zawierająca w swej strukturze kationy metali (Zn, Na). Ta specyficzna budowa pozwala uzyskać połączenie unikalnych własności takich jak: sztywność, odkształcalność, odporność na ścieranie i przebicie, szeroki zakres temperatur zgrzewania, doskonała przezroczystość i odporność na chemikalia. Dzięki temu Surlyn® znakomicie sprawdza się w wielu zastosowaniach, z których najważniejsze to produkcja opakowań, modyfikacja tworzyw sztucznych, produkcja artykułów sportowych.
Więcej informacji na stronie http://www2.dupont.com/Surlyn/en_US/