The miracles of science™

Select Industry


Maailmanlaajuinen tietoturvakäytäntö

Maailmanlaajuinen tietoturvakäytäntö (Global Information Privacy Policy, GIPP): 


Tämä käytäntö määrittää DuPontin sitoumukset suojata ja salata henkilötiedot, joita DuPont kerää tai käyttää DuPontin liiketoimissa. Tämä käytäntö koskee työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja alihankkijoiden sekä muiden kolmansien osapuolten henkilötietojen keräämisen. Maailmanlaajuisesti DuPont haluaa ja tulee vaatimaan tytäryhtiöitään perustamaan ja pitämään yllä tämän käytännön kanssa yhdenmukaisia liiketoiminnan menetelmiä.Kunnioitamme yksilöiden oikeuksia tietosuojaan 

DuPont suhtautuu tietosuojaan vakavasti ja on sitoutunut noudattamaan kaikkia henkilötietojen tietosuojaa koskevia lakiperusteisia vaatimuksia. DuPont haluaa toisinaan tarkistaa kootut henkilötiedot, niiden käytön ja niiden julkistuskäytännöt varmistaakseen lakien ja määräysten noudattamisen.Ilmoitamme henkilötietojen keräämisestä 

DuPont ilmoittaa sovellettavien lakien mukaisesti, kun henkilötietoja kootaan. Kaikissa ilmoituksissa selostetaan, mihin tietoja tarvitaan ja kuinka tietoja tullaan käyttämään. 

 


Hankimme yksiselitteiset suostumukset arkaluontoisia tietoja/mukaantuloa varten

Sovellettavien lakien vaatimassa laajuudessa DuPont pitää yllä menetelmiä, joilla varmistetaan yksiselitteisten suostumusten saanti arkaluontoisten tietojen kokoamiselle.

 

Käsittelemme ja jaamme tietoja ilmoituksen mukaisesti 

DuPont kerää ja käyttää henkilötietoja annettujen ilmoitusten mukaisesti. DuPont voi kuitenkin päättää poistaa kootuista henkilötiedoista tunnistettavia ominaisuuksia, ja tulotietoja voidaan sitten käyttää sovellettavien lakien mukaisesti tilastollisiin, historiallisiin, tieteellisiin tai muihin tarkoituksiin.Hoidamme tietosuojan 

DuPont käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimia pitääkseen yllä henkilötietojen tietoturvaa ja suojatakseen sellaisten tietojen eheyden.Annamme yksilöille mahdollisuuden päästä tietoihinsa ja korjata niitä 

DuPont pitää yllä kaupallisesti kohtuullisia menetelmiä sovellettavien lakien mukaisesti järjestääkseen yksilöille pääsyn heistä koottuihin henkilötietoihin, ja soveltuvissa tapauksissa korjata epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja tai saada henkilötietonsa poistetuiksi.Vaadimme muiden DuPontin tietoja käsittelevien noudattavan sovellettavia lakeja 

DuPont vaatii muita, jotka hankkivat tai toimittavat DuPontille tai saavat niitä DuPontilta mukaan lukien tukipalveluja tarjoavat, asianmukaisella tavalla suojaamaan henkilötiedot.Annamme mahdollisuuden valitusten käsittelyyn 

DuPont julkaisee valituksiin vastaamisen menettelytavat, jotka koskevat mahdollisia poikkeamia sen henkilötietojen suojaamiseksi laatimista menettelytavoista.Julkistamme henkilötietoja silloin, kun laki tai oikeuden päätös sitä vaatii 

Lain tai oikeuden päätöksen sallimalla tai vaatimalla tavalla DuPont kerää, käyttää, siirtää ja/tai julkistaa henkilötietoja niiden menettelytapojen mukaan, jotka eivät edellytä ennakkoilmoitusta (esimerkiksi lainvalvonnan yhteydessä).DuPont järjestää työvoimaa ja henkilöstöä koskevat menettelyt näiden käytäntöjen mukaisiksi 

DuPont järjestää työvoimaa ja henkilöstöä koskevat menettelyt, käytännöt ja ohjeistukset tässä esitettyjen käytäntöjen mukaisiksi.

 

EU-US Safe Harbor -käytännöt
Siinä laajuudessa, missä DuPontin EU-US Safe Harbor -sertifikaatti koskee Euroopan talousalueella toimivilta tahoilta vastaanotettujen henkilötietojen käsittelyä, DuPont noudattaa EU-US Safe Harbor -periaatteita, jotka ovat luettavissa osoitteesta www.export.gov\Safe Harbor 

 

Varaamme itsellemme mahdollisuuden muuttaa tätä käytäntöä.

DuPont varaa oikeuden milloin tahansa muokata ja päivittää tätä käytäntöä tai siihen liittyvä liiketoimintatapoja.

Jos olet huolestunut henkilötietojesi käytöstä, ole hyvä ota yhteys meihin osoitteeseen info@dupont.com, ja kirjoita aiheriville sana "tietosuoja".