DuPont Home

Affärs- Produktområden

Växtskydd & Utsäde

DuPonts växtskyddsmedel är alla väl testade och mycket ekonomiska i användandet och har igenom åren visat att de är basen för en säker ogräsbekämpning. » Läs mera
Packaging & Industrial Polymers
Etylen co-polymerer med miljömässigt uthålliga fördelar för produktion av film till  livsmedel, kosmetika, sport (golf bollar), medicin, konstruktion samt fordonsindustri.
   » Läs mera
Performance Polymers
Idag behövs mer än bara material. DuPont Performance Polymers - en resurs inom konstruktionsplaster som kan hjälpa dig med ditt projekt från början till slut.
» Läs mera
Performance Coatings
 Hänvisning till Axalta Coating Systems
Imaging Technologies
DuPont Cyrel® är marknadsledande på high end quality emballagetryck. Cyrel® erbjuder digitala som konventionella lösningar inom miljövänliga och framtidssäkrade flexo tryck.
» Läs mera
Powder Coatings
Hänvisning till Axalta Coating Systems
Building & Innovation
Från innovativa energibesparande system till vackra och hållbara ytmaterial har DuPont Building Innovations möjlighet att erbjuda många lösningar för byggindustrin inom byggnation och arkitektur såväl som vägar, broar, trädgårdar, dränering samt bevarande av befintliga byggnader och historiska monument.
» Läs mera
Sustainable Solutions
Sustainable Solutions arbetar med att förändra säkerhetskulturer i företag med fokus på människors beteenden och ledarskap. Synergin är förbättrade affärsprocesser.
» Läs mera
Chemoswed
Chemoswed är experter inom processutveckling, uppskalning, samt tillverkning och analys av läkemedelssubstanser. » Läs mera
Personal Protection
DuPont är engagerad att skydda människor. Från räddningspersonale till industriarbetare, förser DuPont dig med skyddskläder för dina skyddsbehov.
» Läs mera
Pathogen Detection - Qualicon
Qualicon tillhandahåller innovativa, vetenskapligt baserade produkter för mikrobiologisk diagnostik som hjälper företag inom livsmedelsindustrin att skydda sina produkter, produktivitet och varumärken.
» Läs mera
Nutrition & Health - Solae
Solae är världsledande inom utveckling av innovativa sojabaserade tekniker och ingredienser till livsmedel, kött och näringsprodukter. Solae tillhandahåller lösningar som ger en unik kombination av funktionella, näringsmässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder. Solaes sojaingredienser är omtyckta av kunder världen över i produkter såsom bakverk, drycker, näringskakor, kött, vegetariska måltider och mycket annat.
» Läs mera