DuPont i Sverige

Välkommen till DuPont Sverige AB. DuPont i Sverige säljer konstruktionsplaster, förpackningsmaterial för livsmedel och industri, solida ytmaterial, växtskyddsmedel, läkemedelssubstanser, grafiskt tryck, säkerhetskoncept, material för vindbarriär för tak- och väggkonstruktioner. därutöver finns en rad produkter som marknadsförs genom distributörer och återförsäljare till exempel inom aramidfiber, fluorpolymerer, titanium dioxid, säkerhetsprodukter för personligt skydd  m.fl. Besök gärna www.dupont.com för mera information

DuPont etablerades i Sverige 1963 vid öppnandet av en färgfabrik i Märsta utanför Stockholm.  


Ledning

DuPont Sverige AB
+46 40383310 


DuPont Golf Tournament

Photo Gallery from DuPont Golf Tournament 2012