Teflon® na świecie | Nowości | Wydarzenia | Producenci | Pytania | Kontakt | Tu kupisz

Bezpieczne korzystanie z naczyń kuchennych pokrytych powłokami Teflon®

Czy naczynia kuchenne z powłoką Teflon® firmy DuPont są bezpieczne ?
Tak, powłoki Teflon® firmy DuPont są w pełni bezpieczne. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych oraz wieloletnie stosowanie powłok Teflon® w produkcji naczyń kuchennych. Od wielu lat na całym świecie naczynia kuchenne
z powłokami Teflon® wykorzystywane są w warunkach domowych oraz w gastronomii. Ponadto, niezwykle surowe zasady udzielania licencji na produkcję gwarantuje, iż powłoki Teflon® firmy DuPont są częścią produktów najwyższej jakości.


Jak można upewnić się, iż powłoki Teflon® firmy DuPont są rzeczywiście bezpieczne dla zdrowia?
Zanim Teflon® firmy DuPont został wprowadzony na rynek poddano go intensywnym badaniom w laboratorium Haskella, zajmującym się kwestiami toksykologii i medycyny przemysłu. Firma DuPont przedstawiła amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) pełną informację na temat materiałów wykorzystywanych przy produkcji powłok Teflon®. W odpowiedzi FDA wydała zgodę na ich stosowanie w kontakcie z żywnością. Ponadto wiele innych światowych agencji zajmujących się regulacjami dotyczącymi zdrowia zaaprobowało stosowanie powłok Teflon® firmy DuPont w naczyniach kuchennych i sprzętach gospodarstwa domowego.

Kucharze w ponad 40 krajach świata stosują miliardy naczyń i patelni z powłokami Teflon®. Nigdy nie odnotowano żadnych ubocznych efektów zdrowotnych na skutek korzystania z tych naczyń (tym bardziej - stanów nowotworowych, czy urazów porodowych).


Czy istnieje procedura pozwalająca na upewnienie się, iż korzystamy z naczyń
z powłokami Teflon® w sposób bezpieczny?

Nie należy poddawać naczyń działaniu skrajnych temperatur i doprowadzać do ich spalenia. W odniesieniu do naczyń kuchennych pokrytych powłoką Teflon® zaleca się stosowanie temperatur charakterystycznych dla normalnego gotowania pieczenia i smażenia, czyli do około 260 stopni Celsjusza (500 stopni Fahrenheita). Pustych naczyń nie należy pozostawiać na wolnym ogniu, na gorącej płycie kuchenki lub w gorącym piekarniku. Przed użyciem naczyń z powłoką Teflon® wskazane jest zapoznanie się z instrukcjami producenta.


Na czym polega „normalne” lub „konwencjonalne” używanie naczyń kuchennych z powłoką Teflon®?
Naczynia pokryte powłoką Teflon® firmy DuPont mogą być używane – bez ryzyka uszkodzenia (spalenia) powłoki - w maksymalnej temperaturze do około 260 stopni Celsjusza (500 stopni w skali Fahrenheita). Jest to temperatura znacznie przewyższająca ciepło potrzebne do gotowania, smażenia lub pieczenia.

Przykładowo:

  • Temperatura wrzenia wody wynosi 100 stopni Celsjusza.
  • Normalna temperatura potrzebna do usmażenia mięsa waha się od około 180 do 220 stopni Celsjusza.
  • Najwyższe temperatury używane przy pieczeniu – np. drobiu lub przy podsmażaniu warzyw – wynoszą około 210 stopni Celsjusza. Ciasteczka i ciasta wypieka się zwykle w temperaturze od 150 do 190 stopni Celsjusza.
Przy grillowaniu używa się zwykle temperatur od 230 do 260 stopni Celsjusza (500-550 stopni Fahrenheita). Firma DuPont nie zaleca stosowania naczyń pokrytych powłoką Teflon® do grillowania.Co się dzieje, gdy naczynia kuchenne pokryte powłoką Teflon® ulegną przegrzaniu?
W bardzo wysokich temperaturach, jakość powłoki może ulec zmianie. W temperaturach przekraczających 260 stopni Celsjusza może na przykład nastąpić odbarwienie lub utrata właściwości powłoki.

W przypadku przypalenia naczynia w bardzo wysokiej temperaturze, powłoka może ulec deformacji i zacząć parować. Jednakże tłuszcze, masło lub olej przypalają się
w temperaturach znacznie niższych, bo około 200 stopni Celsjusza. Teflon® firmy DuPont nie ulega znaczącej dekompozycji, jeżeli temperatura nie przekroczy 316 stopni Celsjusza (600 stopni Fahrenheita) - to jest ponad 100 stopni Celsjusza więcej niż wynosi temperatura dymienia olejów, masła lub innych tłuszczów. Jest zatem mało prawdopodobne osiągnięcie w trakcie gotowania temperatur niebezpiecznych dla powłoki, uszkadzających powłokę, gdyż wcześniej doszłoby do spalenia żywności do stanu niejadalnego.


Jak można zapobiec przegrzewaniu się naczyń kuchennych z powłoką Teflon®?
Najlepiej używać patelni pokrytych powłoką Teflon® w temperaturach charakterystycznych dla normalnego gotowania pieczenia i smażenia, czyli poniżej 260 stopni Celsjusza (500 stopni Fahrenheita). Wyższe temperatury mogą doprowadzić do przypalenia potraw, lub ich całkowitego spalenia. Jeżeli puste naczynie pozostawimy na gorącym palniku lub w rozgrzanym piekarniku w ciągu kilku minut może dojść do osiągnięcia jeszcze wyższych temperatur - powyżej 280 stopni Celsjusza (600 stopni Fahrenheita). Nie należy pozostawiać naczyń bez dozoru, ani też rozgrzewać ich nadmiernie bez składników spożywczych.


Czy opary wydobywające się z przegrzanego naczynia z powłoką Teflon® są szkodliwe dla zdrowia?
Wszystkie opary, będące efektem spalania mogą prowadzić do podrażnień i mogą być szkodliwe. Masło, inne tłuszcze lub oleje do smażenia, zaczynają dymić w temperaturze
204 stopnie Celsjusza, wytwarzając opary, które mogą prowadzić do podrażnień oczu, nosa i gardła, a nawet mogą wywołać zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego.

Teflon® firmy DuPont nie zacznie ulegać rozkładowi do momentu, gdy temperatura naczynia nie osiągnie 260 stopni Celsjusza (500 stopni w skali Fahrenheita). Powłoka nie ulegnie istotnej deformacji - chyba, że temperatura przekroczy około 316 stopni Celsjusza (600 stopni Fahrenheita). Jedynie w tak skrajnie wysokiej jak na gotowanie temperaturze powłoka może zacząć emitować opary, czego efektem może być przejściowy stan przypominający grypę, zwany „grypą na skutek oparów polimerowych”.


Co to jest „grypa na skutek oparów polimerowych”?
„Grypa na skutek oparów polimerowych” to tymczasowe objawy przypominające wystąpienie grypy, będące efektem narażenia człowieka na opary powstałe na skutek znacznego przegrzania i dekompozycji materiałów fluoro-polimerowych. Zdarza się to głównie w warunkach przemysłowych, tam, gdzie dochodzi do powstawania wyjątkowo wysokich temperatur, na przykład przy spawaniu lub spiekaniu. „Grypa na skutek oparów polimerowych” nie wymaga specjalnego leczenia i nie pociąga za sobą długoterminowych skutków ubocznych dla zdrowia.


Czy każdy może zarazić się taką grypą?
„Grypa na skutek oparów polimerowych” występuje głównie w środowisku przemysłowym, tam, gdzie dochodzi do powstawania wyjątkowo wysokich temperatur, na przykład przy spawaniu lub spiekaniu. Podczas gotowania nie dochodzi do tak wysokich temperatur, a więc również nie jesteśmy narażeni na działanie oparów polimerowych. Jeśli jednak ktoś uzna, iż doszło do przegrzania patelni z powłoką, należy zdjąć ją ze źródła ciepła, a pomieszczenie, w którym przyrządzany jest posiłek należy wywietrzyć. Każde naczynie podgrzane do temperatury powodującej dekompozycję powłoki Teflon® uległoby zapewne tak poważnemu uszkodzeniu, iż nie nadawałoby się do użytku.


Czy opary z przegrzanego naczynia kuchennego pokrytego powłoką Teflon® są szkodliwe dla zwierząt domowych?
Opary z przegrzanego naczynia kuchennego z powłoką Teflon® nie są szkodliwe dla zwierząt domowych, z wyjątkiem ptaków.

Ptaki mają szczególnie wrażliwy system dróg oddechowych i mogą ucierpieć na skutek działania wielu rodzajów oparów pojawiających się w domu, w tym także od oparów
z aerozolu, przypalanego masła, oleju podczas smażenia, jak również różnego rodzaju lotnych detergentów.

Przy tak czułym systemie oddychania oraz małej wadze ciała, ptaki narażone są ponadto na działanie oparów o wiele wcześniej niż wyczuje je człowiek. (Znane są zapewne opowieści górników, którzy zabierali do kopalni kanarki, by wyczuły one obecność niebezpiecznych gazów, zanim potrafiłby zrobić to człowiek). Negatywne skutki działania oparów na ptaki zależą od ich rozmiarów i gatunku, jak również od ilości wdychanych oparów i długości wystawienia na ich działanie.

Właściciele ptaków mogą podjąć szereg działań zapobiegawczych, by uchronić swych ulubieńców przed działaniem oparów ulatniających się podczas gotowania: (1) nie należy trzymać ptaków domowych w kuchni; (2) należy gotować według ogólnie przyjętych zasad
i nie dopuszczać do przegrzania/przypalania się naczyń kuchennych; oraz (3) należy wietrzyć i wentylować pomieszczenia kuchenne.


Czy można zachorować po spożyciu cząsteczek powłoki Teflon®?
Jakość powłok Teflon® firmy DuPont jest kontrolowana i testowana bezpośrednio w trakcie produkcji naczyń kuchennych, między innymi również po to by zapobiegać ich uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowej eksploatacji. Gdyby jednak doszło przypadkowo do spożycia cząsteczek powłoki Teflon® firmy DuPont, nie grozi to żadnymi poważnymi konsekwencjami. Cząsteczki te są nieszkodliwe. Są one nietoksyczne i obojętne dla zdrowia. Po spożyciu, przechodzą bezpośrednio przez system trawienny, nie wchodząc w reakcje z organizmem. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziła, iż zjedzenie cząsteczek powłoki Teflon® produkowanej przez DuPont nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.


Czy wszystkie powłoki na naczyniach kuchennych zapobiegające przywieraniu to powłoki Teflon®?
Nie. Konsumenci często używają pojęcia „teflon” w odniesieniu do każdej powłoki, której zadaniem jest zapobieganie przywieraniu potraw. Jednak „Teflon®” to zarejestrowany przez firmę DuPont znak towarowy (marka), odnoszący się jedynie do konkretnych powłok produkowanych przez firmę DuPont i sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa i jakości.

Inne firmy produkują powłoki występujące na rynku pod różnymi markami. Choć powłoki te mogą się różnić, to większość z nich oparta jest na podobnych podstawowych tworzywach zwanych fluoro-polimerami.


Uwaga: 100 stopni Celsjusza = 212 stopni Fahrenheita

 

Czy naczynia kuchenne z powłoką Teflon® firmy DuPont są bezpieczne ?

Jak można upewnić się, iż powłoki Teflon® firmy DuPont są rzeczywiście bezpieczne dla zdrowia?

Czy istnieje procedura pozwalająca na upewnienie się, iż korzystamy z naczyń z powłokami Teflon® w sposób bezpieczny?

Na czym polega „normalne” lub „konwencjonalne” używanie naczyń kuchennych z powłoką Teflon®?

Co się dzieje, gdy naczynia kuchenne pokryte powłoką Teflon® ulegną przegrzaniu?

Jak można zapobiec przegrzewaniu się naczyń kuchennych z powłoką Teflon®?

Czy opary wydobywające się z przegrzanego naczynia z powłoką Teflon® są szkodliwe dla zdrowia?

Co to jest „grypa na skutek oparów polimerowych”?

Czy każdy może zarazić się taką grypą?

Czy opary z przegrzanego naczynia kuchennego pokrytego powłoką Teflon® są szkodliwe dla zwierząt domowych?

Czy można zachorować po spożyciu cząsteczek powłoki Teflon®?

Czy wszystkie powłoki na naczyniach kuchennych zapobiegające przywieraniu to powłoki Teflon®?

 

 

Copyright © 2011 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and all products denoted with ™ and ® are trademarks or registered trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.