Bookmark and Share

Co odlišuje produkty Tyvek® od ostatních, je jejich odolnost proti teplu a UV záření

Divize DuPont Building Innovations uvedla do provozu komplexní program pro testování stárnutí materiálů, vyvinutý Výzkumným technickým ústavem SP ve Švédsku (Chemie a technologie materiálů – útvar Polymerové technologie)

Hlavními faktory, které oslabují účinnost podstřešních difuzních fólií, je teplota a UV záření. Ať už jsou difuzní fólie dodány v podobě jednovrstvých či kompozitních produktů, vždy je to pouze funkční vrstva membrány, která zajišťuje větrotěsnost, vodotěsnost a průchod par. Její kvalita a tloušťka jsou klíčovým předpokladem pro trvanlivost a účinnost podstřešní difuzní fólie jako celku.

 Část 1: Testy UV záření

Na staveništích bývají během stavebních prací střechy či zdi jen narychlo zakryty nebo nejsou zakryty zcela, takže podstřešní fólie bývá vystavena silnému rozkladnému účinku přímého UV záření. To může vést ke značnému snížení vodotěsnosti testovaného vícevrstvového materiálu.

Podstřešní difuzní materiály Tyvek®  jasně vykazují vynikající dlouhodobé vlastnosti.

 

 

 

Část 2: Testy působení vysokých teplot

Výsledky potvrdily, že vliv tepla na zhoršení kvality podkladového materiálu je méně agresivní a okamžitý než vliv UV záření, nicméně k postupné a destruktivní ztrátě vodotěsnosti skutečně dochází.

Podkladové materiály Tyvek® jasně vykazují vynikající dlouhodobé vlastnosti. I po 45 týdnech byl materiál Tyvek® Solid  stále funkční a jeho předčasné selhání se nepotvrdilo.

 

Osvědčená trvanlivost produktů Tyvek®
Podstřešní difuzní fólie zajišťuje zásadní funkci pojistné hydroizolace