Bookmark and Share

Ne všechny podstřešní difuzní fólie jsou takové, jaké se zdají být

Ať už jsou podstřešní fólie dodány v podobě jedné či vícero vrstev, vždy je to pouze funkční vrstva membrány, která zajišťuje větrotěsnost, prodyšnost par a vodotěsnost.

 FUNKČNÍ VRSTVA VÍCEVRSTVÉHO MATERIÁLU

Vícevrstvé difuzní fólie jsou složeny z velmi tenké funkční vrstvy (cca 3x tenčí než lidský vlas), která je zalaminována mezi vnějšími ochrannými vrstvami.

 

   FUNKČNÍ VRSTVA TYVEK®

DuPont™ Tyvek® nabízí funkční vrstvu, která je cca 6 až 8x silnější než většina běžných vícevrstvých produktů.

 

Po montáži podstřešních difuzních fólií dochází k jejich poškozování jak vlivem účinků UV záření, tak teplot.

I když je nemůžeme na staveništi vidět, rozkladné účinky expozice UV záření a dlouhodobého působení tepla mohou výrazně omezit klíčovou funkci membrány. I když vodotěsnost zcela nezmizí ani po 1 až 2 měsíční expozici, životnost produktu již může být snížena až o polovinu nebo i více.

 

Kvalita a tloušťka funkční vrstvy určuje její trvanlivost (sekundární funkce odvádění vody) během stavby a během životnosti budovy.

Osvědčená trvanlivost produktů Tyvek®
Podstřešní difuzní fólie zajišťuje zásadní funkci pojistné hydroizolace