Difuzní fólie a jejich funkce

Většina membrán slibuje dobrou vodotěsnost. Ale na jak dlouho?Ať už jsou podstřešní difuzní fólie dodány v podobě jedné či vícero vrstev, vždy je to pouze funkční vrstva membrány, která zajišťuje větrotěsnost, vodotěsnost a průchod par.

Podstřešní difuzní fólie zajišťuje zásadní funkci pojistné hydroizolace

  • Chrání budovu před vnikáním dešťových vod
  • Umožňuje odchod vodních par ze stavby a zabraňuje kondenzaci
  • Přispívá ke vzduchotěsnosti stěny a snižuje tepelné ztráty při větrání, čímž podporuje tepelné vlastnosti budovy
Ať už je odolnost výrobku proti natržení či roztažení během montáže jakákoliv, ke zhoršení vodotěsnosti, která představuje klíčovou funkci, stačí několik týdnů.Hlavními faktory, které oslabují účinnost podstřešních fólií, je teplo a UV záření.
  
Poškození vlivem UV záření během stavby
Před zakrytím budovy střechou může podkladová vrstva trpět působením UV záření ve slunečním svitu. Delší doba expozice UV záření může vyvolat lámavost polymerů.
  Poškození z důvodu vysokých teplot během životnosti stavby
Během životnosti budovy může docházet ke vzniku nečekaně vysokých teplot na podkladové vrstvě střechy nad tepelnou izolací. Tyto teploty mohou někdy překračovat i 80°C.
Tyto nečekaně vysoké teploty mohou mít zásadní dopad na stárnutí podstřešní difuzní fólie a její účinnost.
  
Přímá expozice UV záření tedy může nevratně ovlivnit funkčnost produktu. UV záření, které není vidět, může dlouhodobě ovlivňovat výkonnost produktu, zejména pokud se k němu přidá pomalé, avšak nepřetržité působení vysokých teplot. Vodotěsnost je vlastnost, kterou je nezbytné zachovat.