Parozábrany AirGuard®

Jestliže při svém postupu do budoucna využíváme stále více energeticky účinné a trvale udržitelné metody výstavby budov, uvědomujeme si stále více také nedostatky související s nekontrolovanými úniky vzduchu.

Evropská komise se prostřednictvím směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice EPBD) zavázala, že sníží emise oxidu uhličitého. Tato směrnice na požádání pomáhá členským státům při definici národních nebo regionálních finančních podpůrných programů a klade si za cíl zvýšit energetickou účinnost budov.

V důsledku tohoto nařízení došlo k nárůstu požadavků na energetickou účinnost budov. Úniky vzduchu z vnitřku budov mohou způsobovat tepelné ztráty konvekcí. Volba správné vrstvy pro regulaci vzduchu a vodních par (parozábrany) pomáhá vytvořit tepelně účinnou stavební konstrukci, bez kondenzace vodních par.

Použití některé z řady parozábran DuPont™ AirGuard® zabrání průniku vlhkosti přes izolaci ve vaší budově, zajistí suchost stěnových konstrukcí a může pomoci při snížení energetické spotřeby. Kromě volby správné parozábrany je také důležité zajistit těsnost pláště budovy proti průniku vzduchu a větru, vkládáním těsnicího materiálu do mezer a kolem izolačních vrstev, vrstev parozábran a difuzních fólií.

Pomocí příslušenství DuPont můžete vybrat správné produkty DuPont™ Tyvek® pro komplexnější a lepší řešení plášťů budov. Lepicí pásky jsou speciálně určeny pro použití u fólií DuPont, kde pomáhají snížit nekontrolované úniky vzduchu a redukovat tepelné ztráty vlivem větrání.


Instalace parozábran AirGuard® jako součásti vnitřní izolace významně pomáhá omezit míru tepelných ztrát, jelikož představuje překážku pro unikání vzduchu. To platí zejména, pokud zvážíme požadavky na vzduchotěsnost současných stavebních předpisů. Díky novému materiálu DuPont™ AirGuard® Reflective lze dosáhnout dalšího snížení ztrát z tepelného sálání.


parobrzda pro regulaci vodních par pro střechy

DuPont™ AirGuard® Sd5

Parobrzda s vysokou mechanickou pevností pro střechy, stropy a zdi, která rozhodující měrou přispívá ke snížení tepelných ztrát konvekcí.
» Více

100% parotěsná fólie pro regulaci vodních

DuPont™ AirGuard® Reflective (Sd2000)

Vysoce kvalitní parotěsná fólie pro regulaci vodních par s metalizovaným povrchem, která v zimě snižuje tepelné ztráty konvekcí a sáláním. Odraz sálavého tepla je 95%.
» Více

Proměnlivá propustnost vodní páry (sd)

DuPont™ AirGuard® Smart

Proměnlivá propustnost vodní páry (sd)
» Více

Příslušenství

Jak dosáhnout optimální a dlouhodobé účinnosti

Řada příslušenství byla vyvinuta jako doplněk a rozšíření řešení pro ochranu plášťů budov. Lepicí pásky a těsnicí materiály jsou speciálně navrženy pro použití s difuznímí fóliemi Tyvek® a parozábranami AirGuard®, kde napomáhají omezit nekontrolované unikání vzduchu.


Černá, jednostranná lepící páska

DuPont™ FlexWrap NF

Samolepící butylová elastomerová páska s flexibilním nosičem HD-PE pro jakékoliv prostupy skrz difuzní fólie nebo parozábrany.
» Více

Černá, jednostranná lepící páska

Tyvek® Páska pro utěsnění hřebíkových spojů

Pěnová polyetylenová páska určená k utěsňění hřebíkových spojů pod kontralaťemi.
» Více

ideální pro utěsnění překrývajících

Tyvek® Oboustranná lepicí páska

Tato oboustranná lepící páska se hodí pro spolehlivé spojování parozábran DuPont™ AirGuard® a difuzních fólií DuPont™ Tyvek®.
» Více

je jednostranná lepicí páska pro utěsnění přesahů kolem otvorů

Tyvek® Jednostranná lepící páska

Tato jednostranná lepící páska se hodí pro spolehlivé spojování parozábran DuPont™ AirGuard® a difuzních fólií DuPont™ Tyvek®.
» Více

Jednostranná reflektivní páska

Tyvek® Metalizovaná lepící páska

Tato jednostranná lepící páska se hodí pro spolehlivé spojování metalizovaných parozábran DuPont™ AirGuard® a difuzních fólií DuPont™ Tyvek®.
» Více

je oboustranný těsnicí materiál na bázi butylu sloužící

Tyvek® Butyl lepící páska

Oboustranná lepicí páska pro všechna pripojení na typické stavební prvky ze zdícího kamene, dřeva, kovu nebo plastu.
» Více

Černá, jednostranná lepící páska

Tyvek® UV Facade páska

Černá jednostranná lepící páska s vysokou odolností proti UV záření a skvělými lepícími vlastnostmi specielně vyvinutá pro difuzní fólii Tyvek® UV Façade.
» Více