Fasádní difuzní fólie Tyvek®

Dřevostavby a provětrávané fasády jsou jednou z hlavních stavebních metod v Evropě. Díky své architektonické rozmanitosti, nízké hmotnosti, komfortu v interiéru a rychlosti výstavby nabývá tato konstrukční metoda stále více na důležitosti.

Mezi zásadní požadavky patří ochrana izolace a stěnových konstrukcí před vnějšími povětrnostními vlivy a působením kondenzace. U dřevostaveb a provětrávaných fasád musí fólie být "paropropustná", tedy musí umožnit průchod vodních par směrem do venkovní atmosféry, avšak současně musí být odolná vůči vodě. Řada difuzních fólií Tyvek® se dá použít u většiny dřevostaveb a provětrávaných fasád, kde zajišťuje vynikající ochranu proti vnějším povětrnostním podmínkám a současně umožňuje volný průchod par do prostředí mimo konstrukci stavby. Fólií Tyvek® Solid Silver je možno dosáhnout významného snížení tepelných ztrát způsobených sálajícím teplem.

Fasádní difuzní fólie Tyvek® lze použít pro většinu dřevostaveb, ale také pro nejrůznější konstrukci provětrávaných fasád. Poskytují vynikající ochranu před vnějšími povětrnostními vlivy a zároveň umožňují volné odpařování vodních par ze stavby.Díky nové fólii Tyvek® Solid Silver lze dosáhnout významného snížení tepelnách ztrát z tepelného sálání.


Dlouhodobá ochrana pro otevřené

Tyvek® UV Facade

Extrémně UV odolná vysoce difuzní větrotěsná kontaktní membrána pro dřevostavby a provětrávané fasády s otevřenými spoji do 5 cm.
» Více

superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace

Tyvek® Housewrap

Velmi pevná vysoce difuzní větrotěsná kontaktní membrána pro dřevostavby a provětrávané fasády.
» Více

superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace

Tyvek® Solid Silver

Metalizovaná vysoce difuzní větrotěsná kontaktní membrána pro dřevostavby a provětrávané fasády. Při maximálních teplotách v létě může být teplota snížena o 2 až 3°C.
» Více

Jednovrstvá superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace

Tyvek® Solid

Prvotřidní vysoce difuzní větrotěsná kontaktní membrána pro dřevostavby a provětrávané fasády.
» Více

lehkou superdifuzní kontaktní pojistnou

Tyvek® Soft

Standartní vysoce difuzní větrotěsná kontaktní membrána pro dřevostavby a provětrávané fasády.
» Více