Tyvek® Solid Silver (fasáda)

Tyvek® Solid Silver blokuje sálající teplo a tak zabranuje prehrívání interiéru v letních mesících.
Pri maximálních teplotách v léte muže být teplota v interiéru snížena o 2 až 3°C.

Vynikaící Vlastnosti
• Paropropustnost
• Vysoká životnost metalizované vrstvy díky ochrannému svrchnímu náteru
• Vysoká odolnost vuci korozi
• Vysoká ochrana proti dešti

Ve Vašich zdech
• Nižší spotřeba tepelné izolace se stejným účinkem > zvýšená izolační hodnota bez navýšení tloušťky zdi
• Při použití s parozábranou DuPont™ AirGuard® Reflective až o 15% lepší celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí
oproti standardní tepelné izolaci.

Pro další zlepšení tepelných vlastností kombinujte s parozábranou DuPont™ Airguard® Reflective

 

Vlastnosti produktu:
 Složení Polyetylén s vysokou hustotou
 Velikost role 1.50 m x 50 m
 Hmotnost role 6.5 kg
 Gramáž 83 g/ m2
 Odolnost vůči UV záření 4 měsíce
 Tloušťka produktu = tloušťka funkční vrstvy 220 µm
 Emisivita 0.09
 Propustnost vodní páry (Sd) 0.03 m
 Označení CE ano

Stáhnout literaturu:Stáhnout technický list