Производи за покрив

Tyvek® мембраните кои пропуштаат воздух за коси конструкции на покрив обезбедуваат одлична заштита од надворешните временски услови додека водената пареа ја пропуштаат слободно да излегува надвор од конструкцијата.  » More
Производи за ѕид
Tyvek® мембраните за ѕид може да бидат употребени во повеќето форми на конструкции на ѕид и обезбедуваат одлична заштита од надворешните временски услови, додека на водената пареа може слободно да излегува надвор од конструкцијата.  » More
Слоеви за контрола на пареата
Со инсталирање на контролен слој од внатрешната страна значително ќе се намали стапката на губење топлина бидејќи е обезбедена бариера за губењето воздух.  » More
Додатоци
Tyvek® распонот на додатоци беше развиен со цел да ги дополни и подобри Tyvek® решенијата за надворешна градба. » More
Заштитете ја и подобрете ја вашата конструкција со водечките мембрани со пропуштање на воздух.