DuPont Home

Çatia Tyvek® Enercor® - metalizuar

Çatia Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme e çatisë e hapur ndaj avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila nuk lejon hyrjen e nxehtësisë rrezatuese në verë dhe ndihmon në zvogëlimin e humbjes së nxehtësisë në dimër. Çatia Tyvek® Enercor® duhet të përdoret në çatitë pambështetje (me tjegulla/rrasa) dhe gjithashtu është e përshtatshme për veshjen e profilizuar (fletë metalike) të çative te pjerreta.

 

Karakteristikat e produktit:

 Përbërja Përbërje e polietilenit me dëndësi të lartë dhe polipropilen
 Madhësia e rulonit 2,0 m x 50 m
 Pesha e rulonit 15 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 148 gr/ m2
 Ekspozimi ultraviolet 4 muaj
 Produkti- / Trashësia e shtresës funksionale 420/ 175 µm 
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0,015 m
 Përshkrueshmëria 0.15
 Shënimi KE po