DuPont Home

DuPont™ Climate Systems

Sistemet e Klimës DuPont™ me Tyvek® Enercor® dhe DuPont™ AirGuard®, një sistem plotësues i membranave të metalizuara pershkuese, ekzistuese dhe një VCL e metalizuar që:

• Ndihmojnë në kursimin e kostove të energjisë deri në 15%:
-Tyvek® Enercor® pasqyron deri në 85% të nxehtësisë rrezatuese në dimër (brenda) dhe në verë (jashtë).
-DuPont™ AirGuard® pasqyron deri në 92% të nxehtësisë rrezatuese në dimër
-Mbështet Udhëzimin mbi Performancen e Energjisë për Ndërtesat.

NJE ZGJIDHJE E VEÇANTE PER KURSIMIN E ENERGJISE PER TE GJITHE NDERTESEN

Çatia Tyvek® Enercor® é- metalizuar

Çatia Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme e çatisë e hapur ndaj avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila pasqyron nxehtësinë rrezatuese në verë dhe zvogëlon humbjen e nxehtësisë rrezatuese në dimër. » More
Muri Tyvek® Enercor® - metalizuar
Muri Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme qe lejon kalimin e avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila pasqyron nxehtësinë rrezatuese në verë dhe ndihmon në zvogëlimin e humbjes së nxehtësisë në dimër. » More
DuPont™ AirGuard® - metalizuar
DuPont™ AirGuard® është një shtresë për kontrollin e avullit 100% të papërshkueshme nga ajri, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila ul humbjen e nxehtësisë rrezatuese në dimër. » More