Produktet për çatinë

Membranat qe lejojne kalimin  e ajrit ( frymëmarrese) tëTyvek® për ndërtimet e çative te pjereta sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyer ndaj kushteve të motit ndërsa lejojnë qe avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. » More
Produktet për muret
Membranat Tyvek® Wall mund të përdoren në pjesën më të madhe të ndërtimit të mureve dhe sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyeshme ndaj kushteve të motit, ndërsa lejojnë avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. » More
Shtresat për kontrollin e avullit
Instalimi i shtresës për kontrollin e avullit si pjesë e veshjes së brendshme do të ndihmojë mjaft për të zvogëluar nivelin e humbjes së nxehtësisë meqënse sigurohet një pengesë e përhapjes së ajrit. » More
Pajisje shtesë
Moria e pajisjeve shtesë të Tyvek® është krijuar për të përmbushur dhe përmirësuar zgjidhjet e Tyvek® për veshjet e ndërtesave. » More
Mbroni dhe përmirësoni ndërtimin tuaj me membranat kryesore ekzistuese, që lejojnë kalimin e ajrit.