Tyvek® UV shirit ( lente) fasade

Shirit I zi akrilik njeanësh me UV  rezistencë të lart dhe cilësi të shkëlqyeshme lidhëse. E dizajnuar në mënyrë  speciale për vulosje të Tzvek UV mbulojave në fasadë, depërtimeve dhe nyjeve. Afat të shkëlqyeshëm të përdorimitt se edhe karakteristika në kushtet e jashtme.

Karakteristikat e produktit:

 Dimenzionet e tubzës 75 mm x 25 m
 Numri i tubzave në një pako 8