DuPont Home

Tyvek® Produktet

Moria e membranave ekzistuese, përshkuese, te shtresave të kontrollit të avullit dhe pajisjet shtesë të DuPont™ Tyvek® janë krijuar për të siguruar mbrojtje të veshjes së ndërtesës. Produktet minimizojnë depertimin e ajrit, i rezistojnë depërtimit të ujit dhe pasqyrojnë nxehtësine, ndërsa lejojnë që lagështira të kalojë lehtësisht dhe e sigurt në atmosferë. Ato mund të përdoren për të gjitha llojet e ndërtimeve të çative te pjerreta dhe për pjesën më të madhe të mureve në formën e kornizave të drurit ose metalit, si dhe në projekte të ndërtimeve të reja, të rinovimeve dhe zgjerimeve.

Tyvek® Produktet për çatinë

Membranat qe lejojne kalimin e ajrit (frymëmarrese) tëTyvek® për ndërtimet e çative te pjereta sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyer ndaj kushteve të motit ndërsa lejojnë qe avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. » More
Tyvek® Produktet për muret
Membranat Tyvek® Wall mund të përdoren në pjesën më të madhe të ndërtimit të mureve dhe sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyeshme ndaj kushteve të motit, ndërsa lejojnë avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. » More
Shtresat për kontrollin e avullit
Instalimi i shtresës për kontrollin e avullit si pjesë e veshjes së brendshme do të ndihmojë mjaft për të zvogëluar nivelin e humbjes së nxehtësisë meqënse sigurohet një pengesë e përhapjes së ajrit. » More
Pajisje shtesë
Moria e pajisjeve shtesë të Tyvek® është krijuar për të përmbushur dhe përmirësuar zgjidhjet e Tyvek® për veshjet e ndërtesave. » More