DuPont Home

Çatia Tyvek® Enercor® - metalizuar

Çatia Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme e çatisë e hapur ndaj avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila nuk lejon hyrjen e nxehtësisë rrezatuese në verë dhe ndihmon në zvogëlimin e humbjes së nxehtësisë në dimër. Çatia Tyvek® Enercor® duhet të përdoret në çatitë pambështetje (me tjegulla/rrasa) dhe gjithashtu është e përshtatshme për veshjen e profilizuar (fletë metalike) të çative te pjerreta.

Membranat Tyvek® Enercor®, ne kombinim me VCL DuPont™ AirGuard® dhe disa specialitete të vogla të instalimit, kursejne dukshëm energjine deri ne 15%.

 

Karakteristikat e produktit:

 Përbërja Përbërje e polietilenit me dëndësi të lartë dhe polipropilen
 Madhësia e rulonit 2.0 m x 50 m
 Pesha e rulonit 15 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 148 gr/m2
 Ekspozimi ultraviolet 4 muaj
 Produkti- / Trashësia e shtresës funksionale 420/ 175 µm
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0.015 m
 Përshkrueshmëria 0.15
 Shënimi KE po