DuPont Home

Tyvek® Produktet për çatinë

Membranat qe lejojne kalimin  e ajrit ( frymëmarrese) tëTyvek® për ndërtimet e çative te pjereta sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyer ndaj kushteve të motit ndërsa lejojnë qe avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. Me membranën e re të Tyvek® Enercor®, të kombinuar me disa ndryshime të vogla në praktikat e instalimit, mund të arrihet një zvogëlim i rëndësishëm i humbjeve të nxehtësisë rrezatuese.

Tyvek® Supro/ Tyvek® Supro me shirit ngjitës

Kjo shtresë e poshtme e fortë Tyvek®, e përforcuar me një polipropilen të pathurrur të shtresëzuar mund të përdoret në të gjitha përdorimet për çatitë e pjerreta me mbështetje dhe pambështjetje, përfshirë çatitë me ngrohje, te përzjera dhe të ftohta. » More
Tyvek® Solid
Kjo nënshtresë e fortë prej polietileni me dëndësi të lartë me sipërfaqe kundër shkëlqimit mund të përdoret drejtpërdrejt mbi dërrasa ose mbi izolimin e çative me ngrohje dhe gjithashtu është e përshtatshme për përdorime në mur. » More
Tyvek® Soft
Kjo membranë ekzistuese, pershkuese, e lehtë dhe me një shtresë, prej polietileni me dëndësi të lartë me sipërfaqe kundër shkëlqimit mund të përdoret drejtpërdrejt mbi izolim. » More
Tyvek® Metal
Kjo shtresë e poshtme është një membranë kullimi per kalimin e avullit me një mbështjellje që permban ngjitës, që lejon daljen jashtë të kondensimin përfundimtar nën çati prej çeliku të pandryshkshëm, bakri dhe zinku. » More
Çatia Tyvek® Enercor® - metalizuar
Çatia Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme e çatisë e hapur ndaj avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila pasqyron nxehtësinë rrezatuese në verë dhe zvogëlon humbjen e nxehtësisë rrezatuese në dimër. » More