DuPont Home

Tyvek® Supro/ Tyvek® Supro me shirit ngjitës

Kjo shtresë e poshtme e fortë Tyvek®, e përforcuar me një polipropilen të pathurrur të shtresëzuar mund të përdoret në të gjitha përdorimet për çatitë e pjerreta me mbështetje dhe pambështjetje, përfshirë çatitë me ngrohje, te përzjera dhe të ftohta. Gjithashtu është e krijuar posaçërisht për kushte të vështira në lidhje me instalimin të çative me dërrasa dhe gjithashtu mund të përdoret për veshjen e profilizuar (fletë metalike), çati te pjerreta dhe përdorime në mur. Gjithashtu ekziston si Tyvek® Supro me një mbështjellje shtesë me përbërje ngjitësi. 

Karakteristikat e produktit:
 Përbërja Përbërje e polietilenit me dëndësi të lartë dhe polipropilen
 Madhësia e rulonit 1.5 m x 50 m 1 m x 50 m
 Pesha e rulonit 12 kg 8.5 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 145 gr/ m²
 Ekspozimi ultraviolet 4 muaj
 Produkti- / Trashësia e shtresës funksionale 450/ 220 µm
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0.03 m
 Shënimi KE po