DuPont Home

Shtresat për kontrollin e avullit

Instalimi i shtresës për kontrollin e avullit si pjesë e veshjes së brendshme do të ndihmojë mjaft për të zvogëluar nivelin e humbjes së nxehtësisë meqënse sigurohet një pengesë e përhapjes së ajrit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur mbahen parasysh kërkesat për padepërtueshmërinë e ajrit në rregullat që përdoren sot në ndërtim. Me DuPont™ AirGuard® të ri, mund të arrihet një zvogëlim i mëtejshëm për humbjet e nxehtësisë rrezatuese.

Tyvek® VCL SD2

Tyvek® VCL SD2 është një shtresë për kontrollin e avullit për çatitë, tavanet dhe muret, duke siguruar një pengesë për lëvizjet e ajrit. » More
DuPont™ AirGuard® - metalizuar
DuPont™ AirGuard® është një shtresë për kontrollin e avullit 100% të papërshkueshme nga ajri, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila ul humbjen e nxehtësisë rrezatuese në dimër. » More