DuPont Home

Tyvek® VCL SD2

Tyvek® VCL SD2 është një shtresë për kontrollin e avullit për çatitë, tavanet dhe muret, duke siguruar një pengesë për lëvizjet e ajrit. Ekuilibri i përgjithshëm i kapacitetit te tharjes së struktures ruhet me Tyvek® VCL SD2 në pjesën e brendshme dhe një nenshtrese te Tyvek® në pjesën e jashtme.

Karakteristikat e produktit:

 Përbërja Polipropilen & Kopolimer etilen-butilakrilat
 Madhësia e rulonit 1.50 m x 50 m
 Pesha e rulonit 8.5 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe  108 gr/ m2
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 5 m
 Shënimi KE po