DuPont Home

Muri Tyvek® Enercor® - metalizua

Muri Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme qe lejon kalimin e avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila pasqyron nxehtësinë rrezatuese në verë dhe ndihmon në zvogëlimin e humbjes së nxehtësisë në dimër.
 
Mund të përdoret mbi mure me kornizë me dërrasa, si dhe me korniza metali, tulla dhe përmirësime të izolimeve të brendshme.

Membranat Tyvek® Enercor®, së bashku me VCL DuPont™ AirGuard® dhe disa pjese të vogla të instalimit, kursejne dukshem energjine  deri në 15%.

 

Karakteristikat e produktit:
 Përbërja Polietilen me dëndësi të lartë
 Madhësia e rulonit 1.50 m x 50 m
 Pesha e rulonit 6.5 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 83 gr/ m2
 Ekspozimi ultraviolet 4 muaj
 Trashësia e produktit = Trashësia e shtresës funksionale 220 µm
 Përshkrueshmëria 0.15
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0.08 m
 Shënimi KE po