DuPont Home

Tyvek® Housewrap

Tyvek® Housewrap mund të përdoret për kornizat e dërrasave, por gjithashtu është e përshtatshme për edhe per korniza çeliku dhe struktura betoni.

Karakteristikat e produktit: 
 Përbërja Polietilen me Dëndësi të Lartë
 Madhësia e rulonit 1.40 m x 100 m 2.80 m x 100 m
 Pesha e rulonit 9 kg 18 kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 63 gr/m2 / 60 gr/m2
 Ekspozimi ultraviolet 4 muaj
 Trashësia e produktit = Trashësia e shtresës funksionale 175 µm
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0.01 m
 Shënimi KE po