DuPont Home

Tyvek® Produktet për muret

Membranat Tyvek® Wall mund të përdoren në pjesën më të madhe të ndërtimit të mureve dhe sigurojnë një mbrojtje të shkëlqyeshme ndaj kushteve të motit, ndërsa lejojnë avujt e ujit të dalin lirisht jashtë strukturës. Me membranën e re Tyvek® Enercor® mund të arrihet një zvogëlim i rëndësishëm i humbjeve të nxehtësisë rrezatuese.

Tyvek® Housewrap

Tyvek® Housewrap mund të përdoret për kornizat e dërrasave, por gjithashtu është e përshtatshme për edhe per korniza çeliku dhe struktura betoni. » More
Tyvek® UV Facade
Mbrojtje afat-gjatë për veshjet me shtresa metalike që ndalojnë shiun te hapura dhe me ajrim. » More
Muri Tyvek® Enercor® - metalizuar
Muri Tyvek® Enercor® është një shtresë e poshtme qe lejon kalimin e avullit, me një sipërfaqe të metalizuar, e cila pasqyron nxehtësinë rrezatuese në verë dhe ndihmon në zvogëlimin e humbjes së nxehtësisë në dimër. » More