DuPont Home

Tyvek® UV Facade

Mbrojtje afat-gjatë për veshjet me shtresa metalike që ndalojnë shiun te hapura dhe me ajrim.

Tyvek® UV Facade siguron mbrojtje optimale të izolimit dhe strukturës në ndërtimet me veshje të hapur ose ajrosur nga rrezet e diellit, era dhe uji për deri në 50 vjet.
Produkti është i përshtatshëm gjithashtu për përdorime standarte në mur.

 

Karakteristikat e Produktit:

 Përbërja Përbërje e polietilenit me dëndësi të lartë dhe polipropilen
 Madhësia e rulonit 1.5 m x 50 m 3.0 m x 50 m
 Pesha e rulonit 15 kg 30kg
 Njesia e mases per sipërfaqe 195 gr/ m2
 Ekspozimi ultraviolet Shihni hollësitë në te dhenat teknike
 Produkti- / Trashësia e shtresës funksionale 600 µm /220
 Transmetimi i avullit të ujit (Sd) 0.035m
 Shënimi KE për fasadat me lidhje fuga te hapura po